({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Hönsäters kapell
Kinnekulle

Ett kapell

Hönsäters kapell har helt bekostats av Hellekis Aktiebolag, som överlämnade det som gåva till Österplana församling i samband med att bolaget genom fusion uppgick i Skånska cementaktiebolaget år 1913. Kapellet är uppfört av kalksten. Innerväggarnas nedre del är beklädda med brunt Hyllingetegel.

Hönssäter kyrka

Bolaget hade först tänkt sig att bygga en församlingslokal i samband med att en församlingsdiakon tillsattes. Lokalen skulle mot en billig penning upplåtas för församlingsvården i Österplana och Medelplana församlingar. Detta beslöts av bolagets styrelse i början av 1910. Strax efter gjordes emellertid en framställning från arbetarna vid cementfabriken i Hönsäter, varvid framhölls behovet av en närbelägen kyrkogård. Detta ledde till att bolaget ändrade det tidigare beslutet och bestämde sig för att i stället bygga ett kapell med kyrkogård.

Kapellet är uppfört av kalksten. Innerväggarnas nedre del är beklädda med brunt Hyllingetegel. Kyrkklockan är från firman Beckman & Co i Stockholm och den ursprungliga kammarorgeln från Herrljunga orgelfabrik. Den nuvarande kyrkorgeln är inköpt 1974 från Hammarbergs orgelbyggeri, Göteborg.

Ritningarna till kapellet är gjorda av L Kjellman, Borås, och byggnaden uppfördes av byggmästare J Svensson i Skara. Portalen och altarbordet liksom korgolv och gångar är utförda i finslipad Kinnekullekalksten av Gössäters Stenhuggeri.

Altaruppsatsen

Är sammansatt av delar och skulpturer från det gamla altaret i Österplana. De liggande genierna överst liksom de sittande gestalterna är troligen från mitten av 1600-talet, då den från 30-åriga kriget kände generalen Harald Stake till Hönsäter lät restaurera den gamla kyrkan i Österplana. Mittavlan är omramad av en vacker kolonnarkitektur. I mittfältet är ett känsligt skulpterat elfenbenskrucifix insatt. Detta är troligen ett renässansarbete, möjligen från 1400-talet. På kortväggen hänger två skulpterade skyddshelgon, ett på var sida av altaret. Av dem torde den i nunnedräkt vara den äldsta.

Dopfunten

Även dopfunten av trä med ett dopfat av malm är skänkta av general Stake. På dopfuntens lock ser man sex skulpterade hermer. I dopfatets botten finns en relief föreställande Jungfru Marie Bebådelse, däromkring en minuskelinskription. På fatets brätte ser man punsade smärre ornament och även två ingraverade vapensköldar. Dessa är troligen inte svenska. Hela fatet är ett s.k. Nunbergerarbete troligen från 1400-talet. Man kan mycket väl tänka sig att fatet är ett krigsbyte som general Stake haft med sig hem från Tyskland.

Predikstolen

Är utförd i ek år 1661. Den är smyckad med ovanligt rik skulpturskrud av närmast skånsk-dansk karaktär; skänkt på sin tid av general Stake.

Banér

På kapellets långväggar hänger tre huvud-banér och 16 vapen av trä med bärstänger. Dessa tillhörde släkten Stake och bars i procession vid general Stakes begravning i Österplana kyrka år 1678.

Det stora huvudbanéret på kapellets södra vägg är general Harald Stakes banér. Det är liksom huvudbanéret på väggen mitt emot målat liksom samtliga anvapen i heraldiska färger. Mittvapnet i huvud-banéret är omgivet av 16 anvapen, varav de åtta på högra sidan är anvapen på fädernet och de åtta på vänstra sidan är anvapen på mödernet. Dessa återfinns i samma ordning som separata anvapen på väggarna. Till vänster om general Stakes huvudbanér hänger ett annat Stakebanér tillhörigt generalens fader Erik Stake (till Hönsäter) död 1598. Huvudbanéret på motsatta sidan är också ett Stake-vapen. De 16 anvapen som omger huvudbanérets mittfält, representerar anorna på fäderne- och mödernesidan till general Stakes första hustru, grevinnan Magdalena Sparre till Lilla Bjurum.

Ljuskronor

I taket hänger tre ljuskronor av mässing. Dessa skänktes till kapellets invigning år 1913 av styrelsens ordförande, en styrelseledamot samt disponenten i Hellekis Aktiebolag. Den ljuskrona som nu hänger närmast altaret är sålunda en gåva av greve Gilbert Hamilton, Hjelmsäter och hans hustru Amalia Röhss. Den mellersta ljuskronan är skänkt av kammarherren, friherre Carl Cederström å Fredrikslund och hans hustru Anna Skjöldebrand. Den tredje ljuskronan hänger över läktaren och är en gåva av disponenten Otto Hillerfors, Hönsäter och hans maka Ida, f Nordström.

 

Kyrkguiden

I appen Kyrkguiden kan du läsa mer om kyrkorna och använda den som vägvisare när du är på plats, läs mer och ladda ner den här.

Kontaktinformation

Destination Läckö-Kinnekulle

Gamla Rådhuset, Nya stadens torg

53131 Lidköping


Telefon: +46 510 200 20


E-post: Skicka E-post

Hemsida: lackokinnekulle.se