({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Bilden visar Hindens rev. Bilden är en flygbild.

Fotograf: Daniel Strandroth/Strandroths fotografi

Om Destination Läckö-Kinnekulle AB

Destination Läckö-Kinnekulle AB ägs av Götene och Lidköpings kommuner. Bolaget företräder kommunerna på turism- och besöksnäringsmarknaden och ska tillsammans med berörda intressenter aktivt arbeta för att skapa hållbar och långsiktig tillväxt inom besöksnäringen.

Bolaget ska vara den ledande och drivande parten i utvecklingen av besöksnäringen i Läckö-Kinnekullebygden, (Götene och Lidköpings kommuner). Särskilt ska det beaktas att utveckla samarbetet med det lokala näringslivet, regionala och nationella samarbetsparter.

Bolaget fullgör en viktig funktion i kommunernas totala utveckling och ska medverka kring marknadsföringen av platsvarumärken för Götene och Lidköping. I de fall utvecklingsinsatserna och marknadsföringen vänder sig till besöksnäring och besökare har destinationsbolaget dessutom samordningsansvaret.

Förutsättningen för bolagets affärsplan är den kommunala uppdragsersättningen, indexuppräkning av densamma och möjligheten att därutöver erhålla extra medel vid särskilda utvecklingsinsatser.

Destination Läckö-Kinnekulle AB verksamhetsområden är:
Destinations- och besöksmålsutveckling
Destinationsmarknadsföring
Evenemangsutveckling
Affärs- och kompetensutveckling
Besöksservice
Samverkan inom besöksnäringsutveckling

Svaren på de vanligaste besökarfrågorna hittar du här

Personal

Anna Ohlin Ek

VD

+46 (0)510-200 96

Susanne Bengtsson

Ekonomiansvarig

+46 (0)510-252 15

Carolina Hellström

Destinationsutvecklare Lidköping

+46 (0)510-274 06

Elin Sjöstedt

Destinationsutvecklare Götene

+46 (0)510-200 78

 

E-post

Malin Johansson Fahlström

Marknadskommunikatör

+46 (0)510-274 05

Sandra Hjortmar

Marknadskommunikatör

+46 (0)510-306283

Andrea Johansson

Evenemangsansvarig

+46 (0)510-30 62 82

Maja Wellner

Marknadskommunikatör

+46 (0)510-23 412

 

Affärsplan
Läs Destination Läckö-Kinnekulles affärsplan för 2022 och framåt online här! 

Evenemangshandbok
Destination Läckö-Kinnekulle har tagit fram en evenemangshandbok för att underlätta för arrangörer att planera ett evenemang i destinationen. Tanken är att den ska fungera som ett uppslagsverk där arrangören kan få vägledning i sin planering med information om arenor, evenemangsplatser, kontaktpersoner, bestämmelser, säkerhet, tillstånd och mycket mer. Du hittar den här!

Utgivningsbevis för databas
Webbplatsen https://www.vastsverige.com/lackokinnekulle/ innehar utgivningsbevis och webbplatsen tillhandahålls av Destination Läckö-Kinnekulle AB. Ansvarig utgivare är Anna Ohlin Ek, VD Destination Läckö-Kinnekulle AB.