({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Vandra Härön

Fotograf: Södra Bohuslän Turism

Allemansrätten – Inte störa, inte förstöra

Vår svenska natur är öppen för alla. Allemansrätten ger oss en unik tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter. Tänk på att visa hänsyn till djur, natur och människor.

Allemansrätten är en gammal sedvana som ger oss en unik möjlighet att vistas nästan vart vi vill i den svenska naturen. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak eller plockar bär i skogen. Naturen betyder mycket för svenskarna, och därför är denna sedvana en viktig del i den svenska kulturen.

Vandra, cykla och rida

Du får vandra, cykla och rida på stigar i naturen och på enskilda vägar. Om inget annat sägs får du cykla och rida även på motionsspår och vandringsleder, men tänk på att de som går eller springer har företräde.

Tänk lite extra på följande:

-    Vistas inte på någon annans tomt, plantering eller odlad mark.
-    Rör dig inte så nära hus att du stör de som bor där.
-    Stäng grinden om du går genom en beteshage.
-    Var rädd om naturen och undvik att cykla och rida på blöta marker som lätt skadas.

Tillgänglighet

Allemansrätten gäller alla! Om du behöver använda dig av en eldriven rullstol, en permobil, eller annat hjälpmedel får du givetvis använda det. Tänk bara på att rullstolar lättare skadar känslig mark än vad vandring till fots gör. Undvik därför blöta och mjuka marker. Använd vägar och leder istället.

Bada och paddla

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt och paddla nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten vid en strand som inte tillhör en tomt.

Tänk på följande:

-    Precis som på land ska du som färdas på vatten visa hänsyn mot omgivningen.
-    Ta reda på vilka regler och föreskrifter som gäller de vatten du tänker färdas i.
-    Längs västkusten förekommer många fågel- eller sälskyddsområden där det är förbjudet att stiga iland eller till och med vistas på vattnet inom ett visst avstånd från stranden under en viss tid av året. Mer information om dessa områden finns i foldern ”Fågel- och sälskyddsområden på västkusten”.

Övernatta & tända en eld

Tälta gärna något dygn i naturen! Kanske passar du på att laga mat över öppen eld? Att tända en lägereld är ett härligt inslag i friluftslivet, men allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp en eld.

Viktigt att tänka på vid övernattning och eldning:

-    Tälta inte nära någons tomt. De som bor där ska inte störas av din vistelse i naturen.
-    Elda helst i iordninggjorda eldstäder, alternativ ha med dig ett fältkök.
-    Om du gör upp en eld är sand och grus ofta bra underlag, men elda INTE direkt på en berghäll eller större stenblock. Det kan spricka!
-    Se till att elden inte riskerar att sprida sig eller skada mark, djur och växter.
-    Plocka gärna nedfallna kottar, ris och grenar från marken, men bryt inte av något från växande träd och buskar.
-    Se till att elden är ordentligt släckt innan du ger dig iväg från platsen.
-    Håll koll på eventuella eldningsförbud på respektive kommuns hemsida! Ladda gärna ner appen ”Brandrisk ute” för att hålla koll på brandrisken i området du befinner dig i.
Mer information om eldning och allemansrätten finner du i broschyren ”Eldning och allemansrätt. Detta bör du tänka på när du eldar”.

Ta med skräpet!

All nedskräpning är förbjuden. Krossat glas, burkar, plast, fiskelinor, engångsgrillar och annat skräp kan skada både människor och djur. Tänk på att de som kommer efter dig vill ha samma fantastiska upplevelse av en ren, vacker natur som du.

Tips för en skräpfri vistelse:

-    Ta bort så mycket förpackningsmaterial som möjligt från mat och fika innan du går ut.
-    Använd iordningsställda grillplatser istället för att ta med engångsgrill.
-    Ta med bestick hemifrån.
-    Tallrikar och muggar finns i olika hållbara material som går att använda flera gånger och som dessutom är trevligare att äta på och dricka ur än engångsartiklar!
-    Ta med en påse att samla eventuellt skräp i under din vistelse i naturen.

Plocka blommor, bär och svamp

Ta en promenad genom skogen, plocka lite blåbär och kantareller. Strosa över klipporna vid havet och stanna för en paus vid björnbärssnåren. Kanske tar du med dig en bukett blommor hem för att förlänga minnet av utflykten?

Tänk bara på att:

-    du gärna får plocka vilda blommor, bär och svamp, men inte de som är fridlysta.
-    du inte får bryta grenar från levande träd och buskar.

Ibland gäller särskilda regler för skyddade områden, så som nationalparker och naturreservat. Mer information om dessa områden inom Västra Götaland hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Ha med hunden

Ta gärna med dig hunden ut i naturen, men för att skydda vilda däggdjur och fåglar måste du ha full koll på din hund, vilket oftast innebär koppel. Under tiden 1 mars till 20 augusti är det extra viktigt, då det är den tid djuren oftast får sina ungar. I de flesta naturreservat och i alla nationalparker gäller kopplingstvång och i vissa av dessa kan det till och med vara så att hundar inte alls tillåts. Mer information om hundar i naturen hittar du här hos Naturvårdsverket och föreskrifter för olika naturreservat i Västra Götaland hittar du här hos Länsstyrelsen.

Fiska och jaga

Varken fiske eller jakt ingår i allemansrätten. Du får fiska fritt med spö längs havskusten, men i de flesta sjöar behöver du ha fiskekort. Du behöver ta reda på vilka regler som gäller – till exempel var man behöver ha fiskekort. Mer information om sport- och fritidsfiske hittar du hos Havs- och Vattenmyndigheten.

Du får vara ute i naturen även om det pågår jakt, men tänk på att visa hänsyn till de som jagar. Mer information om allemansrätten i samband med jakt och fiske hittar du här hos Naturvårdsverket.

Köra i naturen

Det ingår inte att köra med motorfordon i allemansrätten eftersom det kan skada naturen. Mer information om motortrafik i naturen hittar du här hos Naturvårdsverket.

Skyddad natur och andra områden

I Sveriges nationalparker, naturreservat och andra djur- och växtskyddsområden kan det förekomma särskilda bestämmelser för att skydda djur, natur och kultur. Bestämmelserna, som kallas föreskrifter, finns ofta uppsatta på skyltar vid ingången till ett skyddat område, tillsammans med annan information som hjälper dig att hitta och som berättar om områdets natur- och kulturvärden. Du kan läsa mer om naturreservat och andra skyddsområden i Västra Götaland på Länsstyrelsens hemsida.

Även i tätortsnära natur så som stadsparker och på golfbanor har man ofta valt att begränsa allemansrätten. Du behöver ta reda på vad som gäller, och den informationen finns oftast på respektive kommuns hemsida.

Vill du läsa mer om allemansrätten? Här hittar du all information:

www.naturvardsverket.se/allemansratten