({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Integritetspolicy

Den information vi sparar är uppgifter om ert företag och kontaktpersoner. Detta för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot er som medlem i Södra Bohuslän Turism, och för att vi ska kunna kommunicera med er. Personuppgifter som sparas är namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Företags- och personuppgifterna har vi fått genom medlemsansökan samt genom löpande samarbete.  

Vi sparar även information om tidigare medlemsföretag, detta för att vi ska kunna gå tillbaka i historiken om frågor uppstår. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part och har rutiner och en säkerhetspolicy för att skydda och lagra era personuppgifter på ett säkert sätt. Vårt CRM-program för kundvård har GDPR-stöd.

Vi sparar kontaktuppgifter till personer som nyligen har varit delaktiga i arrangemang som vi är med och driver eller som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Vill ni avprenumerera er från nyhetsbrevet så görs detta genom knappen ”Avprenumerera” som finns i nyhetsbrevet.

Ni har rätt att få veta vilken information vi har om er. Ni har även rätt att begära rättelse, överföring eller begränsa vår behandling av uppgifterna. Ni gör det enklast genom att kontakta oss.   Och ni är alltid välkommen att höra av er till oss med frågor och funderingar.

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i EU/EES General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR).

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På vår webbplats används "cookies". "Cookies" är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av "cookies". Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies", som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du ska ta emot den eller inte.

Vi upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.

Länkar

På Södra Bohuslän Turisms webbplats sodrabohuslan.com förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.