({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Kuststigen Hunnebostrand - Sotekanalen
Sotenäs

6 km, lätt/medel

På Kuststigens etapp mellan Hunnebostrand och Sotekanalen/Ramsvik (Soteleden etapp 4) finns det gott om fornminnen och spår som vittnar om traktens stora stenhuggarepok.

 

Snabbfakta

Längd: 6 km

Tidsåtgång: ca 1-2 timmar

Svårighetsgrad: lätt/medel

Terräng: mindre vägar, samhälle och passage över en pontonbro

 

I stenhuggarens fotspår

På denna etapp som är samma sträcka som Soteledens fjärde etapp finns det rikligt med natur- och kulturupplevelser som för tankarna tillbaka till de människor som förr i tiden var bosatta i trakten. Från södra delen av Hunnebostrand vandrar du via en prontonbro vid Hunnebo Lera vidare genom gårdarna vid Ödby Ö och slutligen når du brofästet vid Ramsvik.

För den som är intresserad av kulturhistoria är ett besök sommartid på Gammelgården, med Stenhuggerimuseet i Hunnebostrand, ett givet val. Leden går här genom lövskogar, betesängar och delvis i kuperat bergsområde. Det finns gott om forntidsminnen, som till exempel en grav från bronsåldern på toppen av Röseberget vid Gammelgården.

Fotograf: Roger Borgelid

Sotekanalen och Mor Lenas stuga

Sotekanalen byggdes för att skydda sjöfarare från det mycket olycksdrabbade Sotekär där många sjömän miste sina liv. År 1935 var arbetet klart och kanalen invigdes av dåvarande kronprins Gustav Adolf. Kanalen som är 4800 meter lång sträcker sig från Kungshamn i söder till Hunnebostrand i norr och skiljer Ramsvikslandet från fastlandet med en öppningsbar svängbro. Idag trafikeras kanalen främst av fritidsbåtar, så mycket som 50 000 båtar varje sommar.

Strax norr om bron på fastlandssidan ligger ”Mor Lenas stuga”, en liten stenstuga som inte går att missa. Stugans historia är välkänd för de flesta i området. Den byggdes under 1700-talet och här levde under många år en kvinna som kallades Lena, tillsammans med sina två söner. De försörjde sig på vad havet gav och samlade även in vrakgods. Idag står stugan där så att vi kan minnas tiderna som flytt. Titta gärna in om du har vägarna förbi! Stugan förvaltas av Hembygdsföreningen Sotenäsgillet. 

 

Fakta om leden

Längd:

Etappen är totalt 5,8 kilometer.

Ungefärlig tid:

Etappen tar cirka 1-2 timmar att gå.

Markering:

Denna sträcka går både på Kuststigen och Soteleden. Kuststigen är märkt med namn och blå markering. Soteleden är märkt med blå/vita markeringar på stolpar och träd, och på vissa ställen stenrösen. Det finns bra kartmaterial över leden (se mer under rubriken Karta).

Fotograf: Fredrik Schenholm

Svårighetsgrad:

Leden klassificeras som lätt/medel.

Start och mål:

Leden startar vid Gammelgården i Hunnebostrand. Det finns parkering vid Lökholmsvägen och här ligger också busshållplatsen Gamlegården.

Hitta hit:

Leden går i Sotenäs kommun. Hit kan du åka både buss och bil. Med bil tar det cirka 1 timme och 30 minuter från Göteborg och med buss kan du åka från Uddevalla med byte i Hallinden, även det tar omkring 1 timme och 30 minuter.

Karta:

En digital karta över leden finns på Google Maps samt på Sotenäs webbplats.  Kartbroschyrer kan köpas på bland annat turistbyråer i området, samt finns att ladda ned från Sotenäs webbplats.

Kontaktinformation

Sotenäs Turistinformation

Kommunhuset, Parkgatan 46 (sommartid: Ångbåtspiren)

45631 Kungshamn


Telefon: +46523 665550


E-post: info@sotenasturism.se

Hemsida: sotenas.se/turism