Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Gaby Karlsson Hain

Brukets historia

Bruket grundades som järnbruk i slutet av sjuttonhundratalet och lades ned år 1884. Startade om som pappersbruk i början av 1900-talet. Den slutgiltiga nedläggningen av bruket skedde år 1978. Bruket har sedan dess bevarats och har med året fyllts med småindustri, byggnadsvårdare och konsthantverkare. 2002 intogs bruket av konstnärskooperativet Not Quite.

Det är inte alla som har möjligheten att ge sitt namn till en ort, men det hade flrea av ägarna till det här bruket. I slutet av 1700-talet grundade Christopher Sahlin ett järnbruk här som fick namn efter hans fru Lisa Sahlin - Lisefors.

Fengersfors Bruk 1910

Fotograf: Åmåls kommunarkiv

När Johan Fenger-Krog från Göteborg tog över Lisefors år 1901 började han tillverka papper istället för järn. Han döpte om orten till Fengersfors och bildade Fengersfors bruk AB. 

Oceanpapper

Pappersbruket blev framgångsrikt tack vare oceanpapper, som började tillverkas år 1913. Ett fukttåligt papper för utomhusbruk. Men när plast blev en självklarhet försvann världsexporten av oceanpapper och efter det gick det snabbt utför. 1968 gick bolaget i konkurs och bruket stängdes för gott år 1978. 1980-talet präglades av låg aktivitet och under tidigt nittiotal började området fyllas med småindustri, byggnadsvårdare och konsthantverkare.

Fotograf: Malin Roberson Harén

Not Quite

Sedan 2002 pågår förverkligandet av ett levande kulturcentrum. Fengersfors Bruk har skapat förutsättningar för konstnärer och hantverkare av skilda slag att skapa sina ateljéer och verkstäder. Här finns idag konsthallar, gallerier, butiker och café och platsen är en av Dalslands mest besökta destinationer. 

Årets industriminne

2015 tilldelades Fengersfors bruk utmärkelsen Årets industriminne. Bruket är mycket välbevarat och många av maskinerna är fortfarande kvar. Det finns flera informationstavlor med berättelser och fakta om livet på Fengersfors Bruk.

Källa: En kort bok om Fengersfors bruk © Dalslands Explorer AB