({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Emma Augustsson

Åmåls Kulturhus
Åmål

Mer än bara böcker!

Bibliotek, Konsthall och Europa Direkt Fyrbodal. Här hålls det föreläsningar, utställningar, lässtunder och mycket mer.

Biblioteket

Åmåls bibliotek är en del av Bibliotek Dalsland - som är ett samarbete mellan biblioteken i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål. Samarbetet innebär att ditt lånekort fungerar på alla bibliotek; att du kan låna och lämna tillbaka på vilket bibliotek som helst; och att du hemifrån kan beställa böcker och andra medier från alla bibliotek.

Konsthallen

I spelrummet mellan konstnärens intention med sitt verk och verket i sig, tillkommer en tredje dimension, nämligen betraktarens upplevelse av konstverket. Genom och i denna upplevelse uppstår känslor och associationer, som in sin tur väcker ytterligare känslor och associationer och så vidare. Här framträder en skapelseprocess där publiken har en lika betydande roll som konstverket och där konstverkets mening tusenfaldigas.

Europa Direkt Fyrbodal

Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partners. I EU finns närmare 500 informationskontor, varav 16 ligger i Sverige.  

Kontaktinformation

Åmåls Kulturhus

Kungsgatan 20

66231 Åmål


Telefon: +46 053217102


E-post: biblioteket@amal.se

Hemsida: Till hemsida