({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Frisbee i korg

Discgolfa/Frisbeegolfa i Herrljungabygden

Discgolf/Frisbeegolf går att köra året runt och roligt att testa under olika väderförhållanden och är en rolig aktivitet att göra tillsammans med vänner och familj.

Discgolf/Frisbeegolf

Frisbeegolf finns i Stadsparken framför Herrljunga Sportcenter och en längre bana på Kulligsvik i området kring Equmenias sommarhem eller vid Mörlanda sportcenter i Annelund/Ljung

Skoghälla Idrottplats Herrljunga

 • Bana med 9 korgar
 • Parkering finns vid Skoghälla idrottsplats
 • Via följande webbadress UDisc - Skoghälla, Herrljunga hittar du mer info om UDisc - Herrljunga Discgolfpark

Stadsparken, Herrljunga

Annelund Discgolfbana - Mörlanda vid Elljusspåret

 • Bana med 12 korgar,
 • Parkering och toalett finns vid och i Mörlanda sportcenter & Mörlanda Bowling.
 • Länk till UDisc - Annelund Discgolfbana under Course tools/course map kan du hitta banans upplägg.

Kullingsvik Discgolfbana, Herrljunga

 • Bana med 9 korgar, vid Kullingsvik, Equmeniakyrkan i Herrljunga. På webbsidan finns också länk till - Bankarta som kan laddas ned.
 • Parkering finns vid sommarhemmet.
 • Länk till UDisc - Kullingsvik, Herrljunga under Course tools/course map kan du hitta banans upplägg.
 • För Discgolfbanan vid Kullingsvik gäller följande:
  - Banan är fri att använda för vem som helst om man har med sig egna discar.
  - Om Kullingsvik är uthyrt får bara de som hyr använda banan. Discar finns på Kullingsvik och ingår i hyran.
  - Man kan boka banan i förväg genom att hyra Kullingsvik utomhus.

Hudene - Discgolfbana

 • Hudene - start vid Hybergsbacken/ Hudene hembygdspark
 • En korthålsbana på 6 korgar, vid grillplatsen och friluftsområdet i Hudene
 • Länk till UDISC - Hudene Discgolfbana, under Cours tools/public layouts kan du hitta banans upplägg.
 • Parkering finns vid Hudene hembygdspark, infart vid motsatt sida av vägen vid sågen i Hudene - samt så finns parkering vid Hybergsbacken, infart mindre väg strax efter Hudene GOIF fotbollsplaner.
 • Grillkåtor finns tillgängliga och torrdass finns vid Hybergsbacken.
 • Discgolfbanan är anlagd av den idéella föreningen Hudene hembygdsförening - Vill du stötta deras verksamhet så kan du swisha ett bidrag till föreningen.


Frisbees finns att låna i receptionen vid Herrljunga sportcenter. Hör av dig via Telefon: 0513-17431 Mail: simhall@herrljunga.se eller meddelande via Herrljunga sportcenter, Facebook

Hur funkar det?
Spelregler Frisbeegolf

 1. Spelets syfte är att runda frisbeegolfbanan med så få kast som möjligt.
 2. Öppningskastet kastas alltid från utkastplatsen som är märkt ut på kartan.
 3. Varje kast efter öppningskastet kastas från den plats där frisbeen föregående gång stannade.
  Den spelare som är längst från korgen fortsätter alltid att kasta först.
 4. När frisbeen lossar från handen, får kastet trampas över. Ett kast som är högst tio meter räknas som en putt och en putt får man inte trampa över.
  När man puttar måste ena foten vara orörlig och precis på det ställe, där det senaste kastet stannade.
 5. Hålet är slutspelat när frisbeen är i målkorgen.
 6. Nästa hål påbörjas av den spelare som klarade det föregående hålet med minst antal kast.
 7. Vinnaren är den spelare som utfört banan på minst antal kast.

Anvisningar för frisbeegolfbanans användare

- Ta i beaktande andra som rör sig på banan och lämna banan i gott skick för följande spelare.

- Det som du bär med dig ut till naturen orkardu ta med dig tillbaka – skräpa inte ner naturen!

- Du ansvarar för varje frisbee som du kastar. Om frisbeen träffar människor eller föremål kan den förorsaka allvarlig skada. Ifall frisbeen riskerar träffa en annan människa, varnar kastaren genom att högt ropa fore (”FOOOOR!”). När det gäller motionslöpare eller – promenerare kan även andra varningsrop användas.

- Kasta inte, om föregående grupp, fortfarande är vid korgen och puttar.

- Kasta inte, om du inte kan se korgen, utan försäkra dig först om att ingen är vid korgen och kan bli träffad.

- Kasta inte, om frisbeen riskerar träffa människor eller djur i närheten.