({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Svenska kyrkan Herrljunga

Bråttensby kyrka
Bråttensby, Herrljunga

Fin träkyrka från 1600-talet

På en hög kulle strax invid väg 181 mellan Herrljunga och Vårgårda ligger Bråttensbys vita träkyrka.

Bråttensby kyrka

De äldsta delarna sägs vara från 1600-talet och från början byggdes kyrkan utan vapenhus och sakristia. Under medeltiden ska det enligt traditionen, ha funnits en kyrka på en plats mer österut i socknen men varför man övergav den gamla kyrkan och byggde en ny förtäljer inte historien.

Bråttensby kyrka

Kyrkan restaurerades redan i mitten av 1700-talet och fick då altartavlan från 1746 som visar ett krucifix med Johannes på ena sidan och Maria på den andra och med en elipsformad målning överst med gudsnamnet JAHVE på hebreiska. Vid samma tid fick kyrkan också en ny altarring och nya bänkar.

På 1890-talet gjordes en ny restaurering. Kyrkan fick då ett delvis nytt utseende, bland annat nya väggar och nytt tak som båda kläddes med spåntad panel. Det byggdes också en läktare och en sakristia. Tornet byggdes också om och fick sitt nuvarande utseende.

Bråttensby kyrka omfattades av restaurering 1957 såväl som 1967-1968 då altartavlan renoverades till sitt ursprungliga utseende. Då fick också predikstolen en baldakin och många inventarier fick ny färgsättning och guldbeläggning.

I kyrkan finns två vapensköldar.

Den ena är placerad på långhusets södra sida och har inskriptionen H.R. Gyllenhaal, den mindre finns på norra sidan med inskriptionen I.B. Gylengrönn. På slutet av 1800-talet hittades två igenlagda gravkamrar under kyrkans golv där de två adliga med familjer vilar. I kyrkan hänger också det bryntessonska begravningsvapnet från 1655.

Text hämtad från Herrljunga pastorat svenska kyrkans hemsida. 20180309

Kontaktinformation

Bråttensby kyrka, Svenska kyrkan Herrljunga pastorat

Bråttensby

52491 Herrljunga


Telefon: +46 0513 20100


Hemsida: Till hemsida