({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: B. Saunders

Fåglaviks stationshus
Fåglavik, Herrljunga

Ett byggnadsminne

I Fåglavik går det att bese den gamla järnvägsstationen som ligger intill Västra stambanan. Stationen med omgivande stationsmiljö blev byggnadsminnesförklarad 2018.

Fåglaviks stationshus

Stationen byggdes år 1858 i samband med att Västa stambanan mellan stockholm och Göteborg byggdes. Stationshuset är det enda bevarade stationshuset av denna tidiga stationshustyp.
Fåglaviks stationshus ritades av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Adolf W. Edelsvärd, och byggd enligt den så kallade Partilledsmodellen.

 

  • Fotograf: Thomas Örn

  • Fotograf: B. Saunders

  • Fotograf: B. Saunders

  • Fotograf: B. Saunders

  • Fotograf: B. Saunders

  • Fotograf: B. Saunders

  • Fotograf: B. Saunders

 

Stationen hade stor betydelse för tillväxten av Fåglavik som ort. 

I Fåglavik uppstod en livlig spannmålshandel då stationen byggdes 1858, där Västra Stambanan korsar vägen mellan Skara och Borås. Än idag finns ett spannmålsmagasin kvar från denna tid i närheten av stationen. En gästgivargård kompletterade stationen, för dem som behövde resa vidare.
Då Fåglaviks glasbruk startade tillverkningen av glas 1874, växte Fåglavik till att bli ett brukssamhälle. 
Under många år blomstrade Fåglavik och Fåglaviks glasbruk lockade många besökare.

Fåglaviks station lades ned 1973 och bangården med perronger och lastkaj har ersatts av genomgångsspår. Idag susar tågen på Västra stambanan förbi i hög fart alldels intill den gamla stationen.

I och runt stationsområdet har det påbörjats renovering av stationshuset samt av området kring stationsområdet. 

Byggnadsminnesförkarad

2018 förklarade regeringen Fåglaviks stationshus som statligt byggnadsminne. Tillsammans med ytterligare tre stycken stationsmiljöer i Sverige.
Förklaringen om varför staten anser Fåglaviks station är unik står att läsa nedan.

Fåglaviks station - ett kulturarv

Fåglaviks station (byggs 1858) i Herrljunga kommun är det enda bevarade av en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus byggdes efter den första stambanan genom Sverige. I Fåglavik finns hela stationsmiljön kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård. Byggnaderna är till största delen välbevarade och sammantaget har denna miljö ett högt kulturhistoriskt värde.

Fåglaviks stationhus går att besöka men det går inte att gå in i själva byggnaden, som är stängd för besökare.

Välkommen till Fåglavik.

Kontaktinformation

Fåglaviks station

Kringelvägen 8

524 92 Fåglavik, Herrljunga


Telefon: +46 0513 17000


E-post: Skicka E-post

Hemsida: herrljunga.se