({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Birgitta Saunders

Hovs kyrka
Hov, Ljung

Hovs kyrka är belägen på en höjd i omgivande äldre kulturlandskap.

De äldsta delarna av Hovs kyrka uppfördes troligtvis under 1100-talet. Kyrkobyggnaden har sedan dess om- och tillbyggts flera gånger. Vid restaureringen 1936-37 fann man väl bevarade rester av flera grundmurar.

Hovs Kyrka

Hovs kyrka är belägen på en höjd i omgivande äldre kulturlandskap och gårdar. De äldsta delarna av Hovs kyrka har troligtvis uppförts under 1100-talet, men byggnaden har sedan dess om- och tillbyggts flera gånger. Vid restaureringen 1936-37 fann man välbevarade rester av grundmurarna till absid och en triumfbåge mellan koret och långhuset.

Bland inventarier märks en dopfunt av sandsten från tidigt 1200-tal, kalk och paten från 1760-talet och en ljuskrona från 1700-talet. Kyrkan ingår i område som är av riksintresse för kulturminnesvården.

Kontaktinformation

Hovs Kyrka, Svenska kyrkan Herrljunga pastorat

Hovs Kyrka

52495 Ljung


Telefon: +46 0513 20100


Hemsida: Till hemsida