({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: B. Saunders

Plats för Herrljunga gamla kyrka
Herrljunga

Ett stort fint Träkors pryder platsen vid Herrljunga gamla kyrka

Den gamla kyrkplatsen ligger fint invid Nossan, norr om Haraberget.

Ruinerna efter den lilla kyrkan från tidig medeltid som var belägen mellan prästgården och Nossan revs 1865 i samband med byggandet av den nya Herrljunga kyrka.
Det var också häromkring som den ursprungliga byn var belägen ända fram till järnvägens tillkomst.

Herrljunga gamla kyrka uppfördes troligen på 1200-talet.

Byggnaden murades av kalksten eller gråsten. Den saknade fönster på norra sidan och västra gaveln. I mitten av korväggen står ett 3 meter högt träkors.
Predikstolen hade sin plats vid kyrkans södra sida och i koret fanns en gravkammare, sannolikt upplåten för någon präst- eller adelsfamilj.

I en fristående klockstapel hängde en klocka med runinskrift, vilken numera förvaras i Statens historiska museum, dit den såldes 1894.

Kyrkplatsen liksom kyrkogården renoverades och undersöktes1957, liksom några av kyrkogårdens gravar och minnesstenar.

Se foto av teckning/planskiss från Vänerborgs Digitala musem på Herrljunga gamla kyrka

 
Informationsskylt vid platsen för Herrljunga Gamla kyrka

Den gamla kyrkplatsen ligger på privat mark, strax intill Herrljunga prästgården, visa hänsyn till boende vid besök.

Kontaktinformation

Plats för herrljunga gamla kyrka

Fd. prästgården, Storgatan

524 31 Herrljunga


Telefon: +46 0513 17000


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida