({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Östra Sannorna
Lidköping

Kommunalt naturreservat med härligt promenadstråk

Östra Sannorna är ett stort och förhållandevis orört naturområde i Lidköpings omedelbara närhet med ett stort värde för friluftslivet med bad-och tillgänglighetsanpassade promenadmöjligheter.

Snabbfakta

Start/Mål: Parkeringsplatsen längst ner på Matrosgatan, vänd vid utsiktstornet.

Svårighetsgrad:
 Lätt

Markering:
Pilgrim & Biosfär

 

Ett tätortsnära naturreservat med promenadstråk som är tillgänglighetsanpassad. Här finns också Sandbäcksbadet en långgrund sandstrand, lämpligt för bad, utflykt och picknick. Utefter promenadstigen finns informationsskyltar som talar om vilka växter och djur som finns i Reservatet. Mitt i reservat finns ett fågeltorn. Har du tur kan du få syn på fiskgjuse eller havsörn.

Natur & djurliv

Naturen består av antal långsträckta sandryggar som löper parallellt med stranden. Dessa har bildats genom vindens och vattnets arbete på öppen sandstrand. I de lägre mellanpartierna finns fuktigare naturtyper som t.ex. klibbalkärr. Den ca 35 ha stora klibbalstrandskogen är unik bland annat genom sin storlek i länet. Östra Sannornas lövskog är av nyckelbiotopklass. 

I reservatet har mindre vanliga fågelarter som rördrom, fiskgjuse, havsörn, myrspov, skäggmes samt mindre hackspett observerats.

Kontaktinformation

Lidköpings kommun

Skaragatan 8

53132 Lidköping


Telefon: +46 510 77 00 00


E-post: kommun@lidkoping.se

Hemsida: lidkoping.se