({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Sebastian Bularca

Resville
Lidköping

Den vackraste hôlan i världen

Byn Resville med omnejd är en dold liten pärla cirka en mil utanför Lidköping. Byn har en gång fått benämningen den vackraste hôlan i världen och här finns mer att se än man kan tro. Förutom den vackra stenbron från 1800-talet och den gamla kvarnen innehåller området flera medeltida lämningar och en naturskön vandringsled längs ån Flian.

Resville och kvarnarna

Resville är platsen där medeltida historia och natursköna omgivningar förenas. Här finns utmed ån Flian vattenfall vid flera ställen och i byn Resville finns det högsta kvarnfallet som mäter drygt tre meter.  På denna plats finns noteringar om en kvarn från år 1350 och det ska under en period funnits hela sju stycken längs Flian varav tre finns bevarade än idag. I början av 1900-talet när samtliga kvarnar var i drift fanns det längs bygatan såväl affär som post- och telegrafstation, smedja och flera krogar.

Resvilles vadställe och broar

Resville by byggdes upp kring kvarnarna men även för att det var här man tog sig över Flian långt innan den första bron byggdes. Stensättningen efter ett vadställe finns nedströms vid stenbron. Den vackra stenbron i sin tur byggdes 1861 och ersatte då en tidigare träbro som rasade 1856. Stenbron fick under år 2017 med hjälp av Leader Nordvästra Skaraborg och Sparbanksstiftelsen Skaraborg vacker belysning.

Vandra i Resville

I september 2018 invigdes en ny vandringsled mellan Resville-Kristinedal. Leden är en del av Leaderprojektet som genomförs i samarbete med Resville Bygdegille. Leden är cirka 3 km enkel väg och sträcker sig mellan Resville och Kristinedal. Sträckningen går genom Resville samhälle och sedan utmed ravinen längs Flian till Kristinedal. Leden erbjuder en blandning av natur- och kulturupplevelser längs vägen vilka du också kan läsa mer om på skyltarna du passerar. Det finns också flera rastplatser längs vägen som lämpar sig väl för en fikapaus. Leden är något kuperad och går i terräng och betecknas som medelsvår. Vänligen notera att det är betesmarker kring leden som du passerar via grindar längs vägen. Visa hänsyn till djuren och håll hundar kopplade.

Kärleksstigen är en kortare vandringsstig på cirka 1,5 kilometer. Inledningen är densamma som för vandringsleden Resville-Kristinedal men gör sedan en avstickare och går ned mot Flian för att sedan gå en mysig sträckning längs vattnet innan den vänder uppåt och går längs hagarnas kant tillbaka mot kvarnen i Resville. 

Naturstigen är en liten slinga på 500 meter som går precis vid Flians strand för att sedan gå upp på ravinens kant. Där finns en fikaplats med en härlig vy över Skaraborgs slätter. Längs leden finns också ett par lekaktiviteter för barn som knyter an till Resvilles historia. Vid kvarnen i Resville finns en vattenlek som kopplar an till kvarnen och dess elproduktion. Uppe på ravinkanten vid platsen där en medeltida skans stod finns trähästar att leka på. Dagarna när kaféet i Resville kvarn är öppet kan man också prova på att bygga en egen bro för att påminna om när den vackra stenbron byggdes år 1861.

Här hittar du en karta över lederna

Resville Bygdegille öppnar upp några helger om året med Våffelcafé. I byn finns också Resville Mathantverk som är ett småskaligt mathantverksföretag med inriktning på att förädla framförallt traktens frukter och bär. Sortimentet innehåller allt från sylt och saft till senap och vinäger. Resville Mathantverk har förutom sin produktionslokal också butik och kafé. 

För mer info om Resville och kommande våffelcafé, besök resville.se

 

Hitta hit kollektivt

Med Västtrafik busslinje 105 Lidköping – Kvänum kan du ta dig till detta besöksmål genom att hoppa av vid hållplats Resville. Sök på bussens linjenummer på www.vasttrafik.se eller sök din resa i appen Västtrafik To Go alternativt i reseplaneraren.

Vid frågor eller för mer information gå in på www.vasttrafik.se

Kontaktinformation

Resville Bygdegille (förening)

Resville Ledsgården

53193 Lidköping


Telefon: +46


Hemsida: resville.se