({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Toftenäs Vandringsled
Skärhamn, Tjörn

Ca 2,8 km, lätt

Vandringsleden är belägen på Toftenäs halvö, en oas i Skärhamns omedelbara närhet. Halvön är ett naturskönt område, med en stor artrikedom av både växter och djur. Här lever även det gamla jordbrukslandskapet, med ett aktivt jordbruk, gamla gårdar insprängda mellan bergsknallarna och strandängar och andra betesmarker hålls öppna av betande kor och får.

 

Leden börjar strax bortanför villaområdet i Toftenäs och följer böndernas gamla väg, mellan välskötta åkrar och hagar. Längs leden finns många grindar att öppna och stänga. Den sista delen av leden går längs en gammal grusväg och leden avslutas genom det nyare villaområdet.

Natur och djurliv
Området utmärker sig för hög artrikedom. Här finns alla växter man kan förvänta sig i Bohuslän. På strandängarna växer trift och mandelblom, på den kalkhaltigare östra delen växer brudbröd och gullviva. Vilda rosor, slån, backnejlika och violer kantar delar av stigen. Längs bergssidorna hakar sig enar och ljung sig fast och vid bäcken växter kabbeleka och kaveldun. Ovanligare växter, som fjällnejlika, orkidéer och fjällkåpa, väntar också på att bli upptäckta. Bland karaktärsfåglarna märks sånglärka, törnsångare, ärtsångare, hämpling och gulsparv.

Historia
Toftenäs har troligen varit bebott ända sedan bronsåldern, så fort marken höjt sig över havet. På Röseberget finns ett röse från den tiden. Toftenässtrand, väster om vandringsleden, är en av de äldsta dokumenterade landstigningsplatserna på Tjörn: Den användes redan 1594. Man kan även se delar av den gamla ridvägen till prästgården i Sibräcka.

Sevärdheter
"Båseviga" utanför vandringsleden är rester av ett gammalt trankokeri från sillperioden. I anslutning till denna finns en gammal stengata. För att nå hit fortsätter man norrut över öppen mark när leden svänger av not nordost. Sedan fortsätter man västerut över bergen. Stigen dit är sedan ganska svår att finna.

Vandringsleden sköts av Tjörns kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, i samarbete med Västkuststiftelsen.

Fakta om leden

Längd:

Längd: ca 2,8 km

Ungefärlig tid:

Runt 40 minuter utan rast.

Markering:

Orange färgmarkering på stolpar och stenar.

Svårighetsgrad:

Lätt

Kontaktinformation

Tjörns Turistinformation

Kroksdalsvägen 1

47180 Skärhamn


Telefon: +46 304 60 10 16


E-post: turistbyran@tjorn.se