({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Henåns Gästhamn
Henån, Orust

På Orusts norra del ligger Henån, kommunens centralort med butiker, systembolag, kulturhus, Turistinformation, restauranger, hotell och vandrarhem.


Koordinater 58° 14,4 N, 11° 40,7 E

 

 

Hamnen är öppen från 7 juli till 31 augusti.Platsantal och service

 •     10 platser
 •     Djup 1- 2,5 meter
 •     Toalett, dusch, tvättmaskin, ramp, kran, båtstation
 •     Trådlöst Internet Telia Homerun
 •     Sugtömningsstation där fritidsbåtar kan tömma sina latrintankar mellan
       1 april och 31 oktober

 

I Henån har du tillgång till:

 • Bensin, diesel
 • Matvaruaffärer
 • Systembolag
 • Bank
 • Boende
 • Restaurang, café
 • Vårdcentral
 • Tandvård
 • Apotek
 • Busskommunikation Västtrafik

 

Avfallsinformation

Sugtömning

Båtar som har toalettsystem med däckbeslag kan använda hamnens sugtömningsstation. Med ett speciellt munstycke töms även "PortaPotti-toaletter" vid sugtömningsstationen.

Sugtömningsstationen finns placerad vid båttappen.

Använd inte stationen till att tömma slagvatten eller oljetanken.

Avfall

Hushållsavfall omhändertas vid hamnens servicestation. Sortera ut glas för återvinning. Engångsgrillar omhändertas separat i en återvinningsställning.

Farligt avfall

Hamnen kan inte omhänderta farligt avfall som bilbatterier och spillolja. Dumpa inte sådant avfall i hamnen eller i havet, lämna in det till en återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral på Orust heter Månsemyr.

 

Hamntelefon

0761-01 20 69

 

Kontaktinformation

Orust kommun, Gästhamnar

47380 Henån


Telefon: 0761-01 20 69