({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Tegneby Hembygdsmuseum
Tegneby, Orust

Möblerat bondehem med ladugård och sockenmagasin med gamla bruksföremål och jordbruksredskap.

År 1956 förvärvade man ett äldre dubbelhus i Gilleby att användas som museum. F d sockenmagasinet i Gilleby inköptes 1967 men först sedan man utökat tomtmarken kunde magasinet 1976 flyttas till museitomten. En ladugård uppfördes 10 år senare. I museet förvaras bl a skänkta bruksföremål, textilier, jordbruksredskap. Dessutom finns här handlingar, böcker och foton som kan vara värdefulla för hembygds- och släktforskare. En märklig dagbok som utgivits av föreningen är skriven 1860-1870 av bonden Jakob Jonsson i Prästebacka och finns till försäljning i två delar.

Kvarnar

Vid 1900-talets början fanns 15 st väderkvarnar inom föreningens verksamhetsområde. Kvarnen i Bö på Lyr förvärvades samma år som föreningen bildades. Man har i sin ägo även en skvaltkvarn med tillhörande utrustning. Den är belägen på gården Torp i Tegneby socken.

Vägbeskrivning
Från Tjörnbroarna kör väg 160 mot Orust. I Varekil sväng höger mot Ellös. Efter 5-6 km ligger Tegneby, skyltar visar.

Kontaktinformation

Tegneby Hembygdsmuseum

47431 Ellös