({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Bli en InfoPoint!

Sprid nyheterna - för jag vill bli en del av dig Ulricehamn! Liten, stolt, annorlunda och handlingskraftig! Nu kan du bli en del av Ulricehamn på allvar och på så vis få fler att upptäcka vår fantastiska stad och ta hand om gäster i staden på bästa sätt. Vi startar InfoPoints på strategiska platser för att ge besökare i Ulricehamn ett värdskap i världsklass. Du har chans att vara med från början!

Vad är en InfoPoint?

Möten mellan människor är det som uppskattas mest vid sidan av våra kända
reseanledningar, det är också ett prioriterat område i Ulricehamn vision 2025. Vi möter
gäster och besökare i staden via ett flertal digitala kanaler, genom Turistbyrån men
tror att det personliga mötet där människor redan är blir allt viktigare. En InfoPoint
kan vara ett galleri, en butik, ett hotell eller en bensinmack.  Det som gör InfoPointen
är människorna, engagemanget och kunskapen om staden.

När din verksamhet blir en InfoPoint får ni:
- Utbildning/information om uppdraget och grundläggande värdskap kring Ulricehamn.
- Certifiering (diplom på plats och spridning i våra kanaler vilka som är InfoPoints i Ulricehamn).
- Löpande förhandsinformation inför större händelser/evenemang i staden.
- Broschyrställ och uppdaterat material om Ulricehamn som destination.
- Ett intressant och givande nätverk.

KOSTAR DET NÅGOT?
Nej! Att vara en InfoPoint kostar inget i kronor och ören. Du och din personal kan behöva lägga en del tid på genomgång, en kortare utbildningsinsats och löpande ajourhållning av kunskapen.  I gengäld får din verksamhet ett bredare värdskap, utökad kompetens och förhoppningsvis fler nyfikna besökare.

VAD KRÄVS AV MIG?
Ditt engagemang för Ulricehamn är nyckeln till framgång. Därutöver behöver er personal få en kortare
information/utbildning samt att ni har möjlighet att avsätta en liten yta i era lokaler för broschyrställ.

HUR ANSÖKER JAG
Det är enkelt, börja att ta kontakt med Linnea Persson, turistkommunikatör på
Näringsliv Ulricehamn AB, linnea.persson@nuab.eu. Viljan och engagemanget är de bästa förutsättningarna,
men självklart måste vi ta en viss hänsyn till geografisk spridning.