({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Helena Haglund

Hålvägarna i Timmele
Timmele, Ulricehamn

Landets bäst bevarade hålvägar

I Timmele kan man än idag se resterna av vägar som blivit så nednötta av användandet att de fått beteckningen hålvägar.

Fotograf: Jan Töve

Landets bäst bevarade hålvägar

Norr om Timmele kyrka, i anslutning till det gamla vadstället över Ätran, finns landets bäst bevarade hålvägar, dvs ridvägar som blivit djupa sänkor genom århundradens användning och erosion. Ridvägar, eller ”röjda vägar”, finns i mängd i Ätrans dalgång och har namngett Redvägs härad.

I ett naturskönt område vid Ätran, strax norr om Timmele kyrka, kan man gå längs de gamla vägarna där en gång människor färdades till fots och till häst.

Järnåldersgravar

Strax intill ligger ett järnåldersgravfält och väster om Rv 46 ligger en renoverad backstuga, Mor Lundgrens stuga.

Kontaktinformation

Hålvägarna i Timmele/Ulricehamns Turistbyrå

Timmelevägen

52392 Timmele


Telefon: +46321595959


E-post: turist@nuab.eu

Hemsida: Till hemsida