({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Gaby Karlsson Hain

Bräcke Ängar naturreservat
Edsleskog

Vandra i gammalt kulturlandskap

Bräcke Ängar naturreservat ligger på sluttningarna mot Bräcketjärnet nära Edsleskog i Åmåls kommun. Bräcke ängar är ett minnesmärke över det äldre kulturlandskapet. Genom slåtter och bete har de många och skiftande landskapselementen kunnat bevaras.

Flora och fauna

Den lättvittrade lerskiffern på Bräcke Ängar bildar en näringsrik jordmån. Detta i kombination med slåtter under lång tid har skapat förutsättningar för den artrika floran. Blomsterprakten är som störst under våren. Då blommar rikligt med gullvivor, blåsippor, vitsippor och underviol. Här finns också ett rikt fågelliv. Till de mer karaktäristiska arterna hör härmsångaren, hämplingen och rosenfinken. Också hackspettarna trivs här och den sällsynta vitryggen har häckat i reservatet.

Restaurering

De gamla odlingsmarkerna omkring Bräcketorp, som omfattar omkring 10 hektar, hålls till viss del öppna genom årlig slåtter. När Bräcke blev reservat 1975 hade igenväxninge gått långt. Röjningar och slåtter har delvis återskapat det lövängslandskap som en gång fanns. Det finns gott om hamlade träd. Två vandringsleder, Bräckestigen och Bräcketorpstigen, finns i området. Informationsskyltar finns uppsatta vid parkeringen.

Vägbeskrivning

Infart till vägen mot reservatets parkering finns nära Edsleskogs kyrka mot Fengersfors.

Koordinater - Parkering
WGS84 decimal (lat, lon)
59.050135, 12.47416

Karta över området

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen 

Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Kontaktinformation

Västkuststiftelsen

Åmål


Telefon: +46 031402981


E-post: Skicka E-post

Hemsida: vastkuststiftelsen.se