({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Marja Fors, Länsstyrelsen VG

Brudkullens naturreservat
Åmål

Naturreservat i Åmål

​Länsstyrelsen har beslutat skydda ett 13 hektar stort område sydost om Fengersfors i Åmåls kommun. Brudkullen, som är det nya naturreservatets namn, består i huvudsak av gammal tallskog på hällmarker. Några av tallarna har nog hunnit fylla 300 år. Det betyder att träden var plantor under Karl XII:s tid.

Brudkullen består i huvudsak av gammal tallskog på hällmarker med inslag av lövträd i branterna. De äldsta träden i området tros vara kring 300 år. Att en del av tallarna nått en aktningsvärd ålder avslöjas av den så kallade pansarbarken. Alltså en mycket grov och sprucken bark. Till skillnad från ungtallarnas spröda, nästan pappersliknande bark.

Naturligt fungerande skogsekosystem

Förutom gamla träd finns också död ved och tillsammans utgör de strukturer som är kännetecknade för naturligt fungerande skogsekosystem. Dessa strukturer är idag en bristvara i många av våra skogar. De gamla och döda träden skapar även goda livsförutsättningar för flera sällsynta lavar, mossor, svampar och insekter.

Vacker utsikt

I områdets södra del är terrängen brant och delvis svår att gå i, men når man toppen av Brudkullen har man en fin utsikt över Fröskog och Kristinedalstjärnet. Man kan också skymta sjön Ärr i sydväst. En parkeringsplats och informationstavla kommer att anläggas vid grusvägen, sydost om reservatet. Därifrån kommer man sedan kunna ta sig upp till toppen av Brudkullen via en uppmärkt stig.

Fakta

Bildat: 2017 
Areal: 13 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

Länsstyrelsens sida om reservatet

Kontaktinformation

Västkuststiftelsen


Telefon: +46 031 40 29 81


E-post: Skicka E-post

Hemsida: vastkuststiftelsen.se