({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Emma Augustsson

Edsleskogs prästgård
Åmål

Gården där Anders Fryxell växte upp

Edsleskogs prästgård är ett byggnadsminne och ligger intill platsen där Edsleskogs gamla kyrka låg. På gården växte författaren, historikern och akademikern Anders Fryxell upp, för många kanske mest känd som författaren som skrev Värmlandsvisan

Gården består av den f.d. prästgården, vilken är uppförd under 1800-talets mitt samt två flygelbyggnader. Den östra flygeln, kallad Fryxellsflygeln, uppfördes i slutet av 1700-talet och är idag hembygdsmuseum med 1700-tals interiören bevarad. Den västra flygeln är från 1870-talet och inrymde tidigare arbetarbostäder men har moderniserats och används idag som församlingshem.

Av byggnaderna på gården är det endast Fryxellsflygeln man kan besöka.

Kontaktinformation

Edsleskogs hembygdsförening

Edsleskog


Telefon: +46 0702639537


Hemsida: hembygd.se/edsleskog