({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Emma Augustsson

Hällkista
Ånimskog

Hällkista från slutet av bondestenåldern

Hällkistor, samt dösar och gånggrifter är stora stenkammargravar som uppfördes av jordbrukande och boskapsskötande befolkning under den yngre stenåldern (3000 – 1500 f. Kr.) Hällkistan är den yngsta typen som även förekommer under äldre bronsålder (1500 – 1000 f. Kr.)

Den här hällkistan har ett vackert läge på krönet av ett bergsparti på östra sidan om sjön Ånimmen och mitt för ön Henriksholm. Kistan består av en kammare, ca 4 meter lång och 1,5 meter bred, uppbyggd av stora stenhällar och täckt av flata takblock. På ett av takblocken finns skålgropar eller s.k. älvkvarnar. Den har haft tre takhällar, varav en ligger på sin ursprungliga plats. Kistan ligger i mitten av en oval stensättning. Yttre kantkedjan består av resta hällar. I nordvästra delen saknas några av stenarna.

Undersökt & restaurerat

Anläggningen undersöktes och restaurerades åren 1973-1974. Undersökningen visade att graven varit plundrad, men att skadan inte var större än att man kunde får en klar bild av gravens uppbyggnad och de nedlagda gravgåvorna.

Följ stigen

En vit vägskylt markerar vart den ca 150 meter långa skogsstigen till hällkistan börjar. Stigen börjar med en kort trappa och är markerad med gula prickar att följa. Det finns en liten parkeringsplats markerad ca 20 meter från skylten mot hällkistan, i änden av hagen vid infartsvägen. Den kan dock vara svårt att upptäcka i vegetationen.

Kontaktinformation

Åmåls Turistbyrå

Hamngatan 3

Åmål


Telefon: +46 053217098


E-post: turism@amal.se

Hemsida: dalsland.com/amal