({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Leif Nilsson

Öjersbyns gammelskog
Åmål

Naturreservat i Åmåls kommun

Öjersbyns gammelskog är namnet på ett litet parti gammal spontansådd barrblandskog med höga naturvärden. Skogen, som fått utvecklas relativt fritt under lång tid, har karaktären av gammelskog. Här hittar du hundraåriga tallar och skägglavbeklädda granar.

Områdets specifika naturvärden är främst knutna till de gammeltallarna, gammelgranarna och kanten av den centrala sumpskogen. Bland skyddsvärda arter märks tallticka och den lilla orkidén knärot.

Fastigheten har tillhört mosskungen. Han kallades så, Per Adolf Larsson, som levde hela sitt liv på gården Öjersbyn. P-A Larsson var inte bara en skicklig botanist med mossor som specialitet utan också en hängiven naturvårdare. Genom donationen och reservatsbildningen har nu en del av fastigheten avsatts för framtida generationer.

 

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Öjersbyns gammelskog men tänk på att det inte är tillåtet att:
  • framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar
  • utplantera främmande växt- eller djurart.

Fakta

Bildat: 2013
Areal: cirka 8 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Åmål

 

Text: Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontaktinformation

Västkuststiftelsen


Telefon: +46 31 402981


E-post: Skicka E-post

Hemsida: vastkuststiftelsen.se/