({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
En gånggrift  med bild tagen uppifrån med en drönare. Gröna åkrar runt om kring.

Fotograf: Foto från Falbygdens Museum

Falbygdens fornminnen

Gör en spännande resa genom Falbygdens unika kulturarv och vackra landskap. På Falbygden finns runt 260 gånggrifter vilket saknar motstycke i Sverige. Att så många ligger inne i Falköping stad är unikt för hela Europa.

2/3 av Sveriges gånggrifter hittar du på Falbygden. De byggdes för 5300-5000 år sedan.
Inne i Falköpings stad finns många bevarade fornlämningar, gatorna går runt dem, de finns i trädgårdar och du ser dem i stadens parker.

Många av dem är gånggrifter men du kommer också att se bland annat hällkistor, stensättningar och gravhögar. På skyltarna vid fornlämningarna hittar du mer information. Varje skylt har en unik tematext och flera av dem har QR-koder som skannas för att kunna ta del av ljud, bild, film eller mer information. Du kan även lyssna till skyltarnas text.

Stenålderns gravar

Gånggrifterna byggdes av stenålderns första jordbrukare 3300-3000 f.Kr. Hällkistorna byggdes fram till 1800 f.Kr. De kallas ibland megalitgravar. Gravarna är skelettgravar. De kan rymma över 100 män, kvinnor och barn och är troligtvis släktgravar. Gravplatsen har ofta används för begravningar under hela forntiden. 

Karta för guidning i landskapet

På Falbygdens Museum hittar du en karta där fornminnen och megalitgravar är utprickade, kartan innehåller också förslag på en tur för vandring eller cykling med fornminnestema inne i Falköpings stad. Kartan finns även på Falköpings Turistbyrå och som digital pdf här!


Mer om vår historia

Ta del av Falbygdens spännande historia genom unika fornfynd och kulturhistoriska föremål på Falbygdens museum. Här vilar Sveriges äldsta hund och Hallonflickan. Mäktiga guldhalskragar berättar om forna storhetstider.

Ekehagens Forntidsby utanför Åsarp ligger ett av Sveriges största arkeologiska friluftsmuseum. Längs en vacker naturstig finns återskapade förhistoriska boplatser och naturmijöer. Följ med på guidade vandringar, paddla stockbåt eller skjut med pil och båge. Öppet från slutet av juni till mitten av augusti.

Mer att upptäcka