({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Vandrare i Västsverige

    Visit Hornborgasjön

Med målet om en hållbar destination på riktigt

Visit Hornborgasjön är ett samarbete mellan Falköping, Skara och Skövde kommuner vars syfte är att skapa en tillgänglig besöksdestination för nationella och internationella besökare året runt. Visit Hornborgasjön har sedan hösten 2018 ett tydligt mål att jobba mot en hållbar destination på riktigt.

Utveckling av besöksnäringen

Arbetet med att utveckla besöksnäringen runt Hornborgasjön sker mellan turistverksamheterna i respektive kommuner samt Länsstyrelsen vid Hornborgasjön, privata företag och ideella krafter för att kunna erbjuda mat, boende och upplevelser året runt.

Just nu håller arbetsgruppen på att ta fram en strategisk utvecklingsplan för en hållbar destination, vilken kommer att presenteras under 2022. Som en del i detta har Visit Hornborgasjön anslutit sig till Turistrådet Västsveriges satsning Hållbarhetsklivet. Ett samlat initiativ för en hållbar besöksnäring i Västsverige. 

Medel från tillväxtverket

Visit Hornborgasjön har tilldelats 1 000 000 kronor i projektmedel från Tillväxtverket för att satsa på Hållbar plats – och destinationsutveckling. Av 150 olika projekt som sökte medel från Tillväxtverket, var det bara 13 som beviljades. Visit Hornborgasjön var alltså en av dem. Projektet startar omgående och pågår till och med april 2022. Förutom Visit Hornborgasjön, som är ett samarbete mellan turistorganisationerna i Skara, Skövde och Falköping finns Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Platåbergens Geopark och Turistrådet Västsverige med som samverkanspartners i ansökan. 

 

Satsning på klimatsmarta boenden och besöksmål

Energi- och klimatrådgivningen i Falköpings kommun har i samverkan med kollegorna i Skara och Skövde beviljats 652 800 kronor från Energimyndigheten för att lyfta hållbarhetsfrågor hos besöksnäringsföretagen kring Hornborgasjön, Valle och Billingen med fokus på energieffektivisering.

Pengarna kommer användas för att höja kunskapsnivån hos besöksnäringsföretagen om deras påverkan och hur de kan göra enkla förändringar till det bättre. Projektet ska även arbeta med hållbarhet inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet som är en grund för fortsatt arbete med att bli en hållbar destination.

Läs mer om projektet här!

Lätt att göra rätt - semestra hållbart

Det ska vara lätt att tänka hållbart, och lätt att göra rätt när man semestrar. Här kommer Visit Hornborgasjöns bästa tips för att vara en hållbar resenär samtidigt som du får en härlig och unik upplevelse i vårt område.