({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Visit Hornborgasjön

Med visionen om en hållbar destination på riktigt

Visit Hornborgasjön är sedan 2015 ett organiserat samarbete mellan Falköping, Skara och Skövde kommuner. Vår gemensamma vision är att säkerställa bevarandet av detta känsliga naturvårdsområde och skapa en blomstrande landsbygd som gagnar både lokalbefolkning och besökare. 

Politiskt engangemang

”Det är av central betydelse för en hållbar utveckling av besöksmålet Hornborgasjön att vi fortsätter att aktivt arbeta – på alla nivåer – för att säkerställa det offentliga ansvaret tillsammans med besöksnäring och civilsamhället. Det är bara genom dialog, politisk samsyn och samhandling över förvaltningsgränserna vi kan bevara vårt unika arv som Hornborgasjön är.”

/Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande i Falköping.

Foto: Arbetsgrupp Visit Hornborgasjön och Länsstyrelsen Hornborgasjön tillsammans med politiker.

Arbetet med att utveckla besöksnäringen runt Hornborgasjön sker mellan turismorganisationerna i respektive kommuner och Länsstyrelsen vid Hornborgasjön samt besöksnäringsnätverket som består av privata företag, lokala organisationer, föreningar och ideella krafter. Fokus ligger på att stötta näringen och den ideella sektorn i hållbarhetsfrågor och affärsutveckling för att bidra till robusta företag och föreningar som i sin tur blir en del av en levande landsbygd.

 

Visit Hornborgasjön är anslutna till Turistrådet Västsveriges Hållbarhetsklivet. Ett samlat initiativ för en hållbar besöksnäring i Västsverige.

Husbil

Här kommer snart en artikel hur vi jobbar med husbilsturism.