({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Falköpings kommun

Ekornavallen
Falköping

Ett imponerande fornlämningsområde

Ekornavallen är ett imponerande fornlämningsområde beläget i det vackra landskapet mellan Falköping och Varnhem. På platsen finns gravlämningar från förhistoriens tre huvudepoker, sten-, brons- och järnålder. Den äldsta graven byggdes under bondestenålder ca 3300 fKr medan de yngsta uppfördes under den sk vikingatiden, ca 800- 1050 e.Kr. Människor har därmed använt Ekornavallen som gravplats under mer än 4000 år!

Girommen och bronsåldersröset

Kanske mest iögonfallande på Ekornavallen är den stora gånggriften längst i norr, kallad Girommen. Gånggriften är uppförd under bondestenålder och är en grav för många personer. Vid en restaurering 1946 hittades en flintmejsel, krukskärvor och delar av bärnstenspärlor. De döda fick alltså med sig gravgåvor vilket vittnar om en tro på ett fortsatt liv i en annan dimension.

Högst upp på backkrönet tronar ett stort bronsåldersröse, ursprungligen uppfört som en grav över en person under äldre bronsålder. Ekornavallens röse är inte undersökt, men vid utgrävningar av liknande gravar, har fynd av vapen och dyrbara personliga tillhörigheter gjorts. De påkostade gravarna över en individ, tolkas ofta som att samhället under bronsåldern blivit mer hierarkiskt.

Fotograf: Falköpings kommun

Resta stenarna och skålgropar

Flest lämningar på Ekornavallen är anlagda under järnåldern, bland annat alla resta stenar, samtliga stensättningar och domarringarna. Flera av de resta stenarna står nästan på en rak linje från söder till norr. En del hävdar att de är placerade utmed en forntida numera helt försvunnen väg. Detta har emellertid inte kunnat beläggas. Märkligt nog finns även skålgropar på en del av de resta stenarnas sidor. Eventuellt är de helt enkelt återanvända takblock från gånggrifter.

Fotograf: Falköpings kommun

Kulturväg Skaraborg

Ekornavallen ligger bedvid den brun/vit skyltade turistvägen Kulturväg Skaraborg som sträcker sig från Karleby till Tidan. Upptäck fler besöksmål längs vägen genom att ladda ner appen på Google Play eller AppStore.

Kontaktinformation

Falköpings kommun

Torbjörntorp-Broddetorp

52181 Falköping


Telefon: +46 515 88 50 50


E-post: museet@falkoping.se

Hemsida: falkoping.se/museet