({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Sju sjöars led
Herrljunga

12 km, Medel

Sju sjöars led går i fina omgivningar i gamla kronoparksområdet Edsweden. Leden följer gamla vägar och stigar i mestadels skog. En trevlig vandringsled där man passerar sju mindre sjöar. Jämnesjön är den största och här får man göra en kort avstickare för att komma till sjön, men här går det bra att ta ett svalkande dopp eller äta sin medhavda fik på stenhällen invid sjön.

 

Snabbfakta

Längd: 12 km  
Leden är en A till B led med start och mål vid olika platser

Tidsåtgång: 4-5 timmar

Svårighetsgrad: Medel

Terräng: Skogsstigar och grusvägar

 

Rastplatser

Iordningställda rastplatser med grillmöjligheter finns vid Grästorpasjön samt vid Jämnesjöns badplats.
Utmed leden finns flera naturliga rastplatser vid stenhällar, där man kan slå sig ned för en fika.

Toaletter

Utedass finns året runt vid Jämnesjöns badplats. 
Toalettvagn finns uppställd vid Grästorpasjön och denna är öppen året runt.

Sju sjöar led

Fotograf: Birgitta Saunders

Sevärdheter

 • Hålväg - Invid Grästorpasjön finns söder om parkeringen en hålväg (Pilgrimsleden följer denna en bit).

 • Fårahyttan - gör gärna ett besök vid Fårahyttan. Den står öppen för besökare.
  Hyttan går fint att hyra om ni har ett evenemang.  Kontakta Fölene navet för bokning. 

 • Edsweden gränsmarkeringar finns på några ställen ut med leden, och visar den gräns som en gång markerade den gamla Kronoparken och allmänningen Edsweden (också kallad Edsmären) från 1695. Sten finns att se där leden väster ifrån går ssmanna med Föleneleden, samt så finn en sten vpå åkern vid starten i Södra Härene.

 • Jättegrytor finns utmarkerade på karta och finns i nära anslutning till leden.

 • Torpargrunder - Längst med leden passerar man också några gamla torpargrunder.

 • Sevärdheter i Södra Härene - Jättakullen en av nordens största hällkistor. En bit söderut finns Lundskullen och Södra Härene kyrkoruin. Dessa går att läsa mer om på www.vargarda.se

Badmöjligheter

Vid Jämnesjön finns en badplats med brygga utlagd under sommaren, går man längs med Kärringleden till andra sidan sjön finns ännu en badplats.
Vid Grästorpasjön finns en mindre brygga och här finns också möjligheter till ett dopp i sjön.

Närhet till andra vandringsleder

I anslutning till Sju sjöars led finns följande leder som man kan kombinera 
Föleneleden - Vit markering
Hackebergsleden - Grön och gul markering
Gäsene-Herrljungabygdens pilgrimsled - Röd markering med Sankt Olofsmärket
Eggvenalederna - Röd, gul och grön markering (se karta)
Kärringleden - Röd markering (en rödmålad fot)
Grästorpasjöleden - ledmarkering med ledens namn på skyltar runt grästorpasjön

Vid Långesjö kan man följa vägen söderut för att komma till Eggvenalederna och till Eggvena by.

Köp med dig en fika att ta med på vandringen:

I Herrljunga finns möjligheter att köpa med sig fika från bland annat:
Blomdahls Café 
Pars Café eller hos restauranger eller matvarubutiker.

Övernattningsmöjligheter:

Hjälms torp
Herrljunga Hotell & Konferens
Vid Jämnesjön finns vindskydd i närheten av Badplatsen vid Jämnesjön. Vill du övernatta här kan du höra av dig till Equmeniakyrkan i Eggvena.

Allemansrätten:

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men där ingår såväl rättigheter som skyldigheter.
Tänk på att inte hindra markägare i deras verksamhet.
Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte stör djuren eller skadar stängsel. Stäng grindar efter dig så att boskap inte kommer lös.

Hundar

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt, när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Även annan tid på året måste hunden hållas under sådan tillsyn, att den hindras från att förfölja vilt. Det innebär att hunden får vara lös inom synhåll, förutsatt att du kan stoppa den, eller kalla in den om den stöter på ett vilt djur. Om du inte kan det ska hunden gå i koppel eller i lina. En lösspringande hund i naturen får kopplas av en jakträttshavare. Det är ofta markägaren eller någon som företräder henne eller honom. (Text hämtad från naturvårdsverkets hemsida)

Läs mer här om vad som gäller när du har med dig din hund ut i naturen, Allemansrätten - hundar i naturen


Cykling

Anpassa cyklingen efter naturen

Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.
Det finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men de är anlagda för dem som går eller springer. Därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde. 
Läs mer här om vad som gäller för aktiviteter på annans mark och utmed vandringsleder.
Allemansrätten- aktiviteter

Återkommande cykling eller cykling i grupp

Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden cykling på annans skogsmark. Skaderisken är stor och då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina cykelarrangemang kan skada marken. (Text hämtad från naturvårdsverkets hemsida.)

Regler för jakt

Skyltar med texten ”Jakt pågår” eller liknande betyder inte att det är förbjudet att vara i skogen, men man ska vara medveten om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna. (Allemansrätten)
Främst förekommer jakt på vilt i området kring oktober till mars månad.

Utmed Sju sjöars led har föreningen kompletterat med blå markering för alternativ led, under jaktsäsongen.
Då skylt finns uppställd vid leden om att jakt pågår, välj alternativ väg, för att inte störa pågående jakt.
Läs mer om jakt och fiske på : Allemansrätten - jakt och fiske

Ridning

Du får rida i naturen enligt allemansrätten. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark eller väg. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark. 

Trycket på allemansrätten är stort när det gäller ridning. Ridsporten ökar snabbt. Fler och fler företag ordnar ridturer i naturen. Då finns risk att konflikter och markskador uppstår. Den som ansvarar för återkommande ridturer bör ha en kontinuerlig dialog med berörda markägare.

Om du planerar att rida regelbundet i ett visst område är det bra att fråga markägaren om lov. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden ridning på annans mark.

Välj rätt väg och tålig mark

Tänk på att inte rida eller cykla över mjuka och ömtåliga marker, i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder. Risken för markskador är stor.

Några råd och tips när du ger dig ut och rider eller cyklar i naturen.

 • undvik att cykla eller rida på mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
 • undvika att cykla eller rida över känsliga marktyper. Exempel är lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka hag- och ängsmarker, mossar och kärrmarker
 • anpassa körsätt efter underlag (cykel)
 • grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark (cykel)
 • hästens hovar kan skada granarnas rötter. Då kan det bli rotröta i trädet så att virket förstörs

Läs mer om ridning på naturvårdsverkets hemsida. Allemansrätten - Ridning

Läs gärna mer om Allemansrätten  på Naturvårdsverkets hemsida.

Upplysningar om leden: Kontakta, Eggvena Hembygdsförening, 

Fakta om leden

Längd:

Leden är en fin vandring på 12 km.

Ungefärlig tid:

Beräknad vandringstid i lugnt tempo är ca 4-5 timmar.

Tänk på:

Leden är en A till B led vilket innebär att leden har olika plats för start och mål.

Markering:

Leden har orange markering på stolpar, träd och pilar.

Blå markering på stolpar kan förekomma utmed leden, dessa visar alternativ väg under pågående jakt.

Svårighetsgrad:

Medel: Framkomligheten ska vara god. Vandringen sker på naturstig och mindre skogsvägar.
För en person med normal kondition är nivåskillnaden inget problem.

Start och mål:

Grästorpasjön norr om Herrljunga  tätort och Hasselkroken i Södra Härene.
Leden är ingen rundtursled och se därför till att planera möjligheten att ta er tillbaka till utgångspunkten om ni inte går samma sträcka tillbaka.
Parkering finns vid både Hasselkroken strax intill E20, Grästorpasjön och vid Jämnesjöns badplats (halvvägs på leden).

Hitta hit:

Leden går bra att gå i båda riktningarna

Med start i Södra Härene - parkera bilen vid E20 vid Hasselkroken. Hit går också bra att ta sig med buss från antingen Vara eller Vårgårda. Busshållplatsens namn är Hasselkroken.

Med start vid Grästorpasjön går det att köra bil och parkera vid sjön.

Från Herrljunga - Kör Bitternavägen mot Bitterna/Lekåsa från Herrljunga ca. 3,2 km räknat från Järnvägsstationen i Herrljunga. Sväng vänster in på en liten grusväg kör ca 6-700m.

Från Bitterna/Lekåsa - Kör Bitternavägen mot Herrljunga ca. 5 km.  Sväng höger in på en liten grusväg kör ca 6-700m.

Med start vid Jämnesjön - Från Eggvena kör norrut vid korsningen i Eggvena mot Södra Härene.
Sväng höger 
in på mindre grusväg efter ca.100 meter och följ vägen ca. 2 km tills du kommer till Jämnesjöns sommarhem. 

Vandra från Herrljunga - Leden går att nå genom promenad längs med Bitternavägen eller längs med Pilgrimsleden Herrljunga - Gäsenebygdens pilgrimsleder till Grästorpasjön. 

Karta:

En karta över leden hittar du på turistinformationernan i Herrljunga och Vårgårda. Karta och informationstavla finns också uppsatta vid parkeringarna, vid Grästorpasjön, Hasselkroken och Jämnesjön. Foldrar läggs ut i lådor vid nämnda ställen, men de kan ta slut så ett tips är att hämta karta eller skriva ut en karta att ta med på färden. Det funkar också bra att fota av kartan vid starten, om du har en smartphone

Digital vandringsledskarta i GIS-webb över Sju sjöars led.

Karta för utskrift/nedladdning

Kontaktinformation

Vandringsled Sju sjöars led

Herrljunga & Vårgårda


Telefon: +460708 486811


E-post: lottatea@gmail.com

Hemsida: hembygd.se/eggvena