({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Birgitta Saunders

Herrljunga - Gäsenebygdens pilgrimsleder
Herrljunga

Vandringsled på 47,5 km, Medel svår

En pilgrimsvandring är både en inre och yttre vandring. Gå i långsam takt och gör stopp på vägen för påfyllning av såväl energi som reflektioner. Här i Sjuhärad hittar du pilgrimsleder som går genom vackert kulturlandskap, längst med stigar, grusvägar och böljande fält. Den totala längden på Sjuhärads pilgrimsleder är 47,5 km men det går utmärkt att dela upp leden i kortare etapper.

 

Snabbfakta

Längd: 47,5 km  

Tidsåtgång: 2 dagar i lugnt tempo

Svårighetsgrad: Medel

Terräng: Skogsstigar, grusvägar samt asfalterade vägar.

Välkommen att pilgrimsvandra mellan Eriksberg och Karla

Kartor finns att hämta i Kykans hus i Herrljunga, turistinformation samt på Kommunhuset eller i brevlådor längst med Pilgrimsleden eller ladda ned en karta till telefonen och ta med ut på vandringen.

Observera att avståndet mellan ledmarkeringarna utmed leden kan variera. Likaså  färgen kan variera något, ex mellan Jällby till herrljunga där H-G-leden går samman med Jällbyleden som har orange färg på stolpar och träd.

Leden är utmärkt med klassisk pilgrimsmarkering i form av det röda S:t Olofsmärket.

Tänk på att följa leden på karta när du går, då leden går samman med andra vandringsleder utmed leden.

Längre ned på sidan hittar du fakta om leden.

Boka boende utmed leden

Olika boende finns beskrivna i skriften men förslag på ställen du kan boka boende på är

Hallanda säteri
Eriksbergs prästgård
Säms camping och café
Villa Liljebacken
Mosslanda pub & konferens
Herrljunga Hotell

Köp med dig en fika att ta med på vandringen eller boka en lunch:

Om du ska börja din vandring i Eriksberg och du vill börja med en övernattning på Eriksbergs prästgård för att börja din vandring tidigt nästa dag.. På prästgården så finns möjligheten att boka en frukost och enklare smörgåspaket att ta med på vandringen och det finns också möjlighet att boka in en fika.
I Norra Säm passerar leden Säms camping som har sommaröppet café maj till augusti. Här kan du stanna för en övernattning eller en vilopaus och grilla nere vid badsstranden.
Hov ligger i Annelund och på nära avstånd finns Restaurang Liljebacken som serverar lunch på vardagar. Några hundra meter därifrån finns också Frendo Servicebutiken & café. På Mörlanda livs kan köpa med sig mat att ta med på vandringen.

Bokar du in en övernattning på Mosslanda Pub & konferens kan du här höra om möjligheten att boka in en frukost.
I Herrljunga finns flertalet restauranger och det är en kort promenad från leden in till centrala Herrljunga.

Fotograf: Herrljunga pastorat

Besöksmål utmed leden

Nedan kan man läsa om olika besöksmål längst vandringen. Dessa finns också numrerade på kartan/folderns som finns här på sidan att ladda ned.

Eriksberg

1, Eriksbergs gamla kyrka  
Kyrkan började byggas av Erik Jedvardsson - Erik den Helige och Sveriges nationalhelgon - på 1100-talet och slutfördes av hans son Knut Eriksson efter faderns död 1160.
Kyrkan har en välbevarad romansk plan. Här finns unika romanska kalkmålningar från tiden då kyrkan byggdes samt en ”Jakobs stege” i absidfönstret. Här finns också en kopia av det berömda relikskrin som enligt den gamla Västgötalagens biskopslängd ska ha skänkts av Skarabiskopen Bengt den Gode på 1100-talet.
Obs! Punkt 1 finns ej med på kartan men är där Eriksberg är på Kartan.

Norra Säm

2. Hällkistan i Skogsbo 
Hällkistan har sitt ursprung från den yngre stenåldern för ungefär 4.000 år sedan
Det som gör hällkistan i Skogsbo särskilt intressant är att det är en tvåkammars kista. En skiljevägg som skapar ett förrum och sedan en större gravkammare. Hällkistan i Skogsbo är en av Skandinaviens bäst bevarade.
Hällkistan hittades under odlingsarbeten den 7 oktober 1910 och utgrävningen genomfördes 1913. Då hittades tre stycken lerkärl varav det ena var helt oskadat. Totalt hittades 99 protokollförda föremål. Samtliga dessa förvaras på Historiska museet i Stockholm.

3. Norra Säms kyrkoruin 
”Och kan man utan rysning betrakta dessa Helgedomar in- och utvändigt och ej finna, att visserligen ingen sämre moderkyrka letas upp varken i Skaraborgs eller Älvsborgs län.”
Så beskrivs de båda medeltidskyrkorna i Skölvene och Norra Säm på en sockenstämma i Skölvene år 1828. Detta var också början till slutet för dem. Den gamla kyrkan i Skölvene revs och kyrkan i Norra Säm lämnades att förfalla.
Norra Säms kyrka byggdes på 1200-talet, och beskrivs år 1829 som liten och mörk av kh A.J. Lundqvist. Kyrkan fick förfalla fram till 1920-talet då olika initiativ togs för en upprustning. År 1932 restaurerades hela kyrkoruinen.
Kyrkan hade en klocka, som tillsammans med övriga inventarier, hamnade i den då nybyggda kyrkan i Skölvene. År 1955 flyttades klockan hem igen, denna gång till en nyuppförd klockstapel. Kyrkklockan skänktes 1726 av ägaren till Sämsholm, friherre Diedrick von Khöler. Övriga inventarier som fanns i Norra Säms kyrka som ljusstakar, nattvardskärl, brudkrona etcetera, finns numera i Skölvene kyrka och hade skänkts av Chatarina Bjelke i slutet av 1600-talet då hon var ägare till Sämsholm.

Hov

4. Hovs hembygdsstuga  
Hembygdsstugan drivs och förvaltas av Hovs Hembygdsförening,arrangerar aktivitetsdagar under sommarhalvåret. Där kan besökarna provbaka tunnbrödskakor, smaka kaffe och kakor eller kanske fynda på loppismarknaden. Man kan även gå en vandringsstig på en eller två km i grönskande lövskogsmiljö.
Ring 0513-507 37 för att få stugan öppnad.
Obs! Punkt 4 och 5 har fallit bort på kartan men är i närhet av punkt 6.

5. Brudföljet 
I utkanten av Annelund, cirka 500 m på från Hovvägen, vid den så kallade Kyrkvägen mellan Hov och Annelund ligger flera märkliga fornlämningar. Ett gravfält i formation av ett antal resta stenar har gett namnet Brudföljet. Stenarna står som om de vore människor i ett följetåg med brudparet tillsammans med vigselförrättaren i täten. Offerstenen - Hov lär under hednatiden varit en betydande offerplats.
Kanske var det kring ”Offerstenen” som ligger cirka 150 m söder om Brudföljet, som man på sin tid höll högtidsritualer åt Oden och Tors och Frejs ära.

6. Guldsmedsgårdens Pionodling 
Blomningstiden börjar omkring 20 maj och pågår till 10 juli.
Mer information finns på www.guldsmedsgarden.se

7. Hovs kyrka 
Medeltidskyrka från 1100-talet centralt belägen i Hovs by

Skölvene

8. Fogels jordkula 
Nils Johansson kallades i dagligt tal Fogel.
Han var murare och hade troligen murat jordkulans stenfot som är identisk som den var på den tiden. När Fogel blev gammal och inte orkade sköta sig själv blev han såld på auktion år 1888, då till lägst bjudande. Han kom till skomakare Lundgren på Vitaheden men dog redan 1889. Hembygdsföreningen har återuppfört jordkulan som var helt raserad.
Den invigdes 1987 av Gunnar Arnborg.
Ring 0513-720 37 för att få jordkulan öppnad.

9. Skölvene hembygdsstuga
är uppförd i mitten av 1700-talet. Prover som tagits på ekplankorna visar att ekarna började växa på 1300-talet.
Stugan stod tidigare i Mosslanda by, Skölvene men blev flyttad till
hembygdsbacken 1929. De cirka 250 föremålen är insamlade från bygden.
Skölvene hembygdsförening, som bildades 1928, vårdar stugan.
Ring 0513-720 37 för att få stugan öppnad.
Mosslanda Pub - här kan du äta och övernatta se www.mosslanda.se;
info@mosslanda.se

Södra Björke

10. Södra Björke kyrka 
Den första kyrkan, som låg på samma plats, byggdes troligen på 1100- 1200 talet då dopfunten i sandsten är daterad till före 1250. Den nya kyrkan byggdes 1774 efter ritningar av Carl Fredrik Adelcrantz, efter att den gamla kyrkan blivit för liten och var i dåligt skick. En del av nordvästra hörnets väggar användes till den nya kyrkan. Inredningsarbetet drog ut på tiden och kyrkan invigdes 1779.
Kyrkan lär vara ritad med torn men har en klockstapel på kyrkogården.
Enligt en sägen rymde byggmästaren med en del av byggkassan så vapenhus och sakristian byggdes först 1921.
Södra Björke är en gammal plats och det finns ett antal fornlämningar, järnåldersgravar, en domarring, resta stenar. Man kan konstatera att många fornlämningar röjts bort i samband med att man odlade fram nya åkrar. Det har hittas en del fornfynd som stenyxor och flintyxor, flintdolkar, flintsåg. Det finns fosilåkrar = medeltidsåkrar och Södra Björke ligger i ett Silurområde, här växer b.la. hassel, olvon, blåsippor.

Jällby

11. Jällby kyrka 
Kyrkans timrade väggar, det romanska taket och takstolen pekar på att kyrkan kan vara äldre än från 1600-talet, vilket den senaste dateringen gjort gällande. Är den månne från 1100-talet - i så fall är kyrkan den äldsta träbyggnaden i världen.
Kyrkportarna är bara 150 cirka höga så glöm inte att kröka ryggen!
För fönstren hänger det gardiner vilket är ovanligt i ett kyrkorum. De äldsta föremålen inne i kyrkan är bland annat dopfunten i två delar och av sandsten med centralt uttömningshål som gör att den är daterad senast år 1250, ett litet flygelskåp med bild av jungfru Maria från år 1275 som tillhörde den ursprungliga altarprydnaden, samt en träskulptur av en biskop från ca 1450.
Mellan Jällby till Haraberget i Herrljunga följ orange markering för Jällbyleden
I Jällby kan du vandra den tre kilometer långa Fornstigen som tar dig till Odins flisor och andra fornlämningar i området. Leden går samman med HG-leden någon kilometer  från hembygdsstugan mot Herrljunga och har blå markering. I anslutning till Jällby fornstig går leden i beteshage där nötkreatur betar under sommarhalvåret. Observera att hundar ska hållas kopplade här.

Herrljunga tätort

12. Haraberget 
Invid Nossan ligger hembygdsparken, här har en gammal by från 1700-1800-talet byggts upp som består av ett 15-tal byggnader. Parken ligger i vacker natur på sluttningen ner mot ån Nossan. Socknens första skola ligger inom parkområdet - den enda byggnad som är kvar på sin ursprungliga plats. Herrljungas första stationshus - troligen en av Sveriges äldsta stationshus. Håkansgårdsstugan, byggd på 1700-talet, med sina tidstroget möblerade rum.
Aktuella aktiviteter i hembygdsparken hittar ni på Herrljunga hembygdsparks hemsida

Söder ut från Haraberget fortsätter leden längst med Jällbyleden mot Jällby.
Norrut går leden genom samhället och upp mot Karlaby.
Strax söder om Karla by ansluter leden från Lödöse-Skara.

I Herrljunga finns det möjligheter att gå en rundtursvandring på 21 km längst med Elisabeth Hesselbladsleden till Fåglavik och tillbaka.
Obs! Punkt 12 på kartan har fallit bort, men är Herrljunga hembygdspark Herrljunga.

Hackebergsskogen

Följ markering mot Grästorpasjön där fortsätter du leden väster ut någon kilometer och sen på grusväg viker den av norrut mot karla by. Det är många olika leder i området, så se till att följa ledmarkeringarna för H-G pilgrimsleder.

13. Fårahyttan 
Vid sjön Grästorpasjön, eller snarare söder om densamma, finns en Fårahytta också kallad ”söahytta” – natthärbärge för får som vallade på skogsbete – samt för trötta vandrare som kom längs hålstigarna alt. klövjestigen. Läs mer om om Grästorpasjöleden.
Alldeles vid uppgången till hyttan finns en iordningställd rastplats. Föreningen Fölene navet har här iordningställt en grillplats samt en brygga där det finns möjlighet att ta sig ett bad. Vid sjön vattnades förr djur som gick längst med på hålvägen. Strax söder om sjön följer leden en djupare hålväg som förr var vandringsled mot Skara alt. sydväst ut och anknytning till Lödöse handelscentrum.

14. Galgbacken (Ligger längs östra vandringsledsstårket, som kan ha bristfälllig markering. Västra stråket rekommenderas.)
Norr om Fårahyttan i Herrljunga, vandringsled förbi Knallen vidare mot gamla länsgränsen hittar vi Hackebrona, ett cirka 100 m långt vadställe där man lagt ut stockar och ris i mossen så att människor
och djur kunde vada över relativt torrskodda. Numera en farbar bilväg. Vidare efter vadstället finns ett bronsåldersröse som man kallar Galgen. Här var Laske härads avrättningsplats sedan urminnes tider. Vidare leder vägen mot Karla by där vandringsleden knyts samman med vandringsled från Lödösehållet.

15. Hålväg 
Hålvägen är en sorts fornlämning som består av en fåra i marken där en forntida väg gått fram. Fåran har bildats av slitage från hovar, klövar och fötter, samt av förstärkande regnvattenserosion. När en väg på grund av upprepande slitage blev för ”dikig” eller på annat sätt obekväm, valde man att gå vid sidan om och därför kan man i hålvägstäta områden ofta se flera parallella stråk intill varandra.

Välkomna att vandra längst med Herrljunga - Gäsenebygdens pilgrimsled
Ett samarbete mellan Hembygdsföreningar i Herrljunga- Gäsenebygden, Svenska kyrkan och Leader Sjuhärad

Fakta om leden

Längd:

Längd 47,5 km. De olika etapperna finns beskrivna här nedan.

Eriksberg – Norra Säms kyrkoruin 11 km
Norra Säms kyrkoruin – Hov hembygdsstuga 3,5 km
Hovs hembygdsstuga – Fogels jordkula 4 km
Fogels jordkula – Lyckhem 3 km
Lyckhem - Södra Björke kyrka 4 km
Södra Björke kyrka – Jällby kyrka 4 km
Jällby kyrka – Haraberget 10 km
Haraberget – Karla by cirka 8 km

Ungefärlig tid:

Ungefärlig vandringstid är beroende naturligtvis på det tempo som du vill hålla. Går man i rast takt kan man klara hela sträckan på en dag, men då leden har flertalet intressanta sevärdheter och besöksmål utmed leden, så rekommenderas en övernattning på lämpligt ställe. Vandra pilgrimsleden i lugnt tempo och med eftertanke och kom ihåg att nuta av din vandring.

Rekomenderar att dela upp vandringen på 2 dagar för att ta del av alla intressanta besöksmål utmed leden..

Tänk på:

Vid Kvarnvägen strax norra om järnvägsundergången i Herrljunga går leden samman med Elisabeth Hesselbladsleden som har markeringen Birgitta märket. HG-pilgrimsleden följer cykelbana under järnvägsbron cykelbanan längs nossan sedan cykelväg över nossan och mot Vreta och tvärtom om du kommer gående norr ifrån.

Vill man göra en avstickare in till Herrljunga eller ska avsluta eller påbörja sin vandring där,  följa storgatan in till Herrljunga centrum och järnvägsstationen om du kommer från Haraberget. En promenad på ca 600 meter.

Kommer du från Vreta och vill göra en avstickare in till Herrljunga.  följ cykelbana i riktning väster ut när du når cykelbana strax efter cykelbro över nossan, här kan man följa Elisabeth Hesselbladsleden för att komma till stationen. det är en promenad på ca 600 meter från cykelbro till Järnvägsstation.

Markering:

Markering är ekstolpar med röd markering på toppen och med S:t Olofsmärket på stolparna. markeringar kan också förekomma på lyktstolpar i tätort eller längs större vägar. 

Obs! Mellan Jällby och Haraberget i Herrljunga får man följa Orangemarkering (Jällbyleden) med markering på stolpar och träd. Jällbyleden och pilgrimsleden har samma sträckning.

Svårighetsgrad:

Medel

Start och mål:

 

Pilgrimsleden går bra att gå från båda håll. Vill man gå hela sträckan börjar man antingen i Eriksberg eller vid Grästorpasjön.

Herrljunga - Gäsenebygdens pilgrimsleder går mellan Eriksberg till Hackebergsskogen och karla by i Bitterna.

Vill man starta sin vandring i Eriksberg och ställa sin bil där så se till att ordna med transport tillbaka eller boka transport med Herrljunga Närtrafik.
Pilgrimsleden har flertalet ställen där man kan börja sin vandring om man vill gå kortare sträckor. 

Bra ställen att börja eller påbörja sin vanddring om man ska gå delsträckor är följande platser där det finns möjlighet till parkering.

Eriksberg
Norra säm (kyrkoruinen)
Hov (Hovs hembygdsstuga)
Skölvene (vid Fogels jordkula)
Södra björke (vid kyrkan)
Jällby (vid hembygdsstuga eller jällby kyrka)
Herrljunga (Haraberget hembygdspark eller järnvägsstationen)
Grästorpasjön 

Hitta hit:

Leden är 47,5 km lång och man kan börja gå på flertalet ställen utmed leden. Se på karta var du vill börja.

Med Närtrafik Herrljunga kan du beställa en resa under vardagar. Mer information om Närtrafik Herrljunga.

I Herrljunga finns bra tågtrafik för den som vill börja eller avsluta sin vandring i Herrljunga.

Karta:

Digital vandringsledskarta i GIS: Herrljunga Gäsenebygdens pilgrimsleder

Digital vandringsledskarta i Google: Herrljunga- Gäsenebygdens pilgrimsleder

Karta för utskrift/nedladdning

Kontaktinformation

Herrljunga - Gäsenebygdens pilgrimsleder

Herrljunga


Telefon: +46 0513 20100


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida