({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Birgitta Saunders

Hudene Hembygdsgård
Hudene, Herrljunga

Hembygdsgården på Hyberget

Invid Hyberget ligger den fina lilla hembygdsgården. Hembygdsparken ligger fint i en glänta i skogen med närhet till Hyberget med pulkabacke, vandringsleder, grillplats och discgolfbana.

I parken finns en gammal Ryggåsstuga, Skiftesladugård samt  smedja. 

Säsongsbundet firas det här Nationaldags- och Midsommarfirande, Hudenedagar och tipspromenader. 

Lia-Alfreas ryggåsstuga blir bygdens fornstuga

Vid besök i Källunga 1952 fick Filip Gustafsson höra att Herbert Levinsson köpt "Lia-Alfrea" ryggåsstuga på Lia i avsikt att den skulle bli bygdens fornstuga. "Va kostar stöva?", frågade Filip Gustafsson då han sedan träffade Levinsson och fick till svar: "Sextio kroner, detsamma som jag gett." De handslogs, och så var Alfrea gamla fallfärdiga stuga kommen till ny ägare.
 

1952 bildades Hudene Hembygds- och Fornminnesförening

"På våren 1952 bildades Hudene Hembygds- och Fornminnesförening och Filip Gustafsson överlät stugan till den nybildade föreningen. Tomtfrågan löstes på ett synnerligen lyckligt sätt: "Fröken Anna Johansson skänkte ett skogsområde av 18 tunnlands storlek på Huberget, som hörde till hennes egendom Trollabo.
Den stora hembygdsparken med nyuppförda Li-Alfrea stuga invigdes sedan den 2 augusti 1953 av landshövding Richert. Borås Friluftsteater uppförde vid samma tillfälle "Värmlänningarna" inför den talrika publiken. 

I parken finns likaledes en gammal skiftesladugård från ett torp under Trollabo och en smedja, uppförd av August Svensson i Loftsgården, Stenunga."
Hembygdsföreningen berättar gärna mer historier från bygden och dess folk.

Hudene Hembygdspark

Fotograf: Birgitta Saunders

Pulkabacke och vandringsled, discgolfbana samt vindskydd med grillplats

Föreningen sköter om pulkabacken som har kvällsbelysnig, är öppna för allmänheten att nyttja. Kom ihåg att ta med skräpet hem  eller släng det på anvisad plats om du grillat eller stannat för en fika. 

Vid hembygdsparken startar  Hybergslederna, vandringsleder som passar för både vandring eller löprunda.  Föreningen sköter skötseln av vandringsleden.

I området finns två grillkåtor - där den ena kåtan går att boka för evenemang.

Under hösten 2022 har föreningen anlagt en discgolfbana med 6 korgar vid Hybergsbacken. Vill du spela discgolf hittar du mer info via denna länk till U-DISC - Hudene.

Föreningen har också ordnat med nattbelysning till broarna som går över Nossan i Hudene.

Lämna gärna ett bidrag och stötta gärna föreningens i deras ideella arbete.

"Hudene är en pärla" - med allt vad det innebär. Här finns bl. a. två restauranger, 18-håls golfbana, segelflygfält, och flertal besöksmål.
I anslutning till Hembygdsparken finns möjlighet till parkering.

Välkomna!

Hudene Hembygds- och Fornminnesförening

Kontaktinformation

Hudene hembygdsgård

Trollabo Hudene

52492 Herrljunga


Telefon: +46 0513 23187