({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Birgitta Saunders

Jällby hembygdsstuga
Jällby, Herrljunga

Hembygdsstuga i kulturhistoriskt intressant område

I Jällby möts du av en levande jordbrukslandskap med rötter från stenåldern och den lilla Hembygdsstugan som förr låg i Södra Björke socken flyttades till Jällby 1932 och blev där ett litet museum.

I Jällby invid vägen ligger Jällby gamla hembygdsstuga.

Stugan är byggd som en timrad och brädfodrad ryggåsstuga. Stugan stod tidigare i Södra Björke socken.
År 1850 var den noterad som backstugan "Brännebacken på Lutebo tå". När stugan upphörde att vara bostad skänktes den till jällby hembygdsförening som bildades 1932. denflyttades då till sin nuvarande plats och fick fungera som museum.

Stugan är öppen för besökare och det finns plats att utanför sitta och äta medhavd fika. Mittemot stugan finns det en stor parkering invid Jällby missionshus.

Stugan ligger i anslutning till Jällby fornstig. Fornstigen är en promenad i intressant kulturhistoirska omgivningar. Här kan man se stensättningar från brons- och järnåldern samt stenkammargravar från stenåldern och mycket mer. Fornstigen är ca 3 km lång.

Här kan man också gå vidare längst med Jällbyleden som är en del av Herrljunga- Gäsenebygdens pilgrimsleder,  Jällbyleden är det ca 10 km. 

På höjden snett bakom hembygdsstugan ligger Jällby kyrka som sommartid har öppet för besökare. Jällby kyrka har anor från medeltiden.

Ta dig tid och upptäck en intressant bygd.

Lyssna här till en audioguide om Jällby Fornstig.

Ansv. Jällby Hembygds- och Fornminnesförening

Kontaktinformation

Jällby hembygdsstuga

Jällby

524 95 Ljung


Telefon: +46 0513 20022