({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Herrljunga Pastorat

Vesene kyrka
Vesene, Herrljunga

Kyrkan är från tidig medeltid

Vesene kyrka är från tidig medeltid, 1100-1200-tal, och saknar fortfarande fönster och dörrar i väster och norr, vilket är mycket ovanligt. Interiören är en enastående 1700-tals miljö med medeltida prägeln påtaglig. Varmt välkomna till Vesene kyrka och verksamhet.

Vesene kyrka är från tidig medeltid, 1100-1200-tal

Kyrkan saknar fortfarande fönster och dörrar i väster och norr, vilket är mycket ovanligt. 
Trots att kyrkan byggdes till 1764 och fick en mycket grund tresidig koravslutning, samt har ett vapenhus från 1978 är den medeltida prägeln påtaglig. Slätputsen följer murverkets buktningar och de få fönsteröppningarna är skeva och olika.

Interiör från 1700-talet med medeltida inslag

Interiören är såldes en enastående 1700-miljö med medeltida inslag. Kyrkan har ett plant innertak av trä, med målningar och taklist. Predikstolen i söder med skrank för sakristia, vilket är ovanligt. Altare, korbänkar, bänkar (ombyggnationer 1926), läktare med målad barriär och altarskåpstavla och överstycke är från 1700-talet.

Från medeltiden finns en blottad väggmålning från 1200-talets slut på den norra väggen, dopfunt och altarskåp (flyglarna), samt en domedagsskulptur vars tema skildras oerhört livfullt.
Medeltida inventarier från kyrkan är ett  altarskåp med en trärelief föreställande yttersta domen, ett romanskt triumfkrucifix och dopfuntens cuppa av sandsten.

Elegant och ovanlig målningar

Vid decennierna omkring år 1300 beräknas kyrkan ha dekorerats med kalkmålningar. 1926 frilades ett fält med två scener på långhusets nordvägg intill den forna triumfbågen. Viola Hernfjäll, specialist på medeltida kalkmåleri, benämner det som en "mycket elegant och ovanlig målning". Den visar två tidiga gotiska scener, över varandra, åtskilda av en sicksackbård i brunt, vitt och blågrönt. Ljusa pastellfärger och slanka figurer tyder på ung gotik snarare än romanskt uttryck. En liknande bård finns i Dädesjö, Småland och Norra Mellby, Skåne. Endast ett fåtal målningar i denna övergångsstil finns kvar inom Skara stift och Vesene kyrkas målningar menas tillhöra de tidigaste.

Avbildning av Martin Luther

Säreget är också att Martin Luther avbildats på läktarbarriären.
Kyrkan har ett täljstensgolv från 1826. Vid en restaurering 1926 eftersträvades att återställa interiörens ålderdomliga prägel, originalfärger och väggmålningar togs då fram. Då tillkom även fönstrens antikglas. Kyrkorummets patina och autenticitetsvärde i sin helhet mycket högt.

Vesene kyrka ligger strategiskt vid en vägkorsning i en flack, skogsrik jordbruksbygd, med den gamla bykärnan i väster och länsvägen längs norra sidan. Gärden och åkrar sträcker sig långt åt söder, där syns rester av en äldre vägsträckning från kyrkogårdens sydöstra hörn.

/Källa: Text från Bebyggelseregistret /m.fl./ 

Kontaktinformation

Vesene kyrka, Svenska kyrkan Herrljunga pastorat

Vesene kyrka

52495 Ljunga


Telefon: +46 051320100


Hemsida: Till hemsida