({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
  • Fotograf: Adrian Braekke

Allemansrätten

I Sverige får man tack vare allemansrätten röra sig fritt i naturen. Med denna frihet kommer också ett stort ansvar. Här kan du läsa mer om vad allemansrätten innebär och hur man ska förhålla sig till de regler som gäller när man vistas i den svenska naturen.

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten bygger på orden "inte störa - inte förstöra". Det innebär att man får vistas i den svenska naturen så länge man inte stör djur och andra människor och inte förstör naturen. Allemansrätten används i många olika situationer och gäller både på land och på vatten. Tack vare allemansrätten är det tillåtet att tillfälligt och hänsynsfullt vistas på någons mark utan att be om lov. 

Läs mer om vad allemansrätten innebär hos Naturvårdsverket och Länsstyrelsen!

 

Skyddade områden

I skyddade områden så som naturreservat och fågelskyddsområden är allemansrätten begränsad och det är speciella regler som gäller. Anledningen till detta är för att bevara naturen eller djurlivet som finns inom det specifika området. Vad som gäller för respektive naturreservat och fågelskyddsområde finns ofta på områdets webbsida samt på informationsskyltar i anslutning till området.