({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Illustration Brobacken

Fotograf: Lisa Göthberg

Historisk vandring längs Gotaleden, Brobacken

I ”Torpet Brobacken” på dagens Brobacken 13 bodde smeden Jan Karlsson. Han etablerade en smedja tvärs över gatan i ett hus som revs så sent som 1992. Då järnvägen genom Lerum stod klar under 1850-talet saknades till en början en station här. Bönderna i Lerum ville att den skulle placeras i kyrkans närhet men trots påtryckningar fattades beslut att expropriera ett trähus vid Brobacken för godshantering.

År 1864 byggdes ett stationshus på parkeringen intill dagens järnvägsstation med tillhörande postkontor samt telefonväxel. Undan för undan etablerades därefter flertalet verksamheter runt Brobacken och ett stationssamhälle började sakta växa fram.

Här fanns bland annat handelsbodar, pensionat, skomakerier, smedjor, bagerier och intill stationen låg Madame Anderssons restaurang, som bland annat serverade så kallad iskällardricka, som var ett slags öl.

År 1892 flyttades tingshuset från sin tidigare plats i kyrkans närhet till stationssamhället och samma år ersattes även det gamla stationshuset av dagens järnvägsstation.

Under 1950-60-talen inleddes på allvar rivningarna av Lerums äldre bebyggelse och det forna stationssamhället ersattes successivt av ny modernare bebyggelse.

Omkring 1960 var en omvälvande period i Lerum då ny motorväg byggdes samt Bagges torg med tillhörande affärs- och bostadslängor och Lilla torget uppfördes.

Idag finns endast en rest från det gamla stationssamhället kvar nere i Brobacken. Vägen som passerar förbi Brobacken över 1800-talsbron Wamme bro och vidare bort mot kyrkan kallades förr Södre landsvägen och har haft sin sträckning på samma plats åtminstone sedan 1200-talet. Innan motorvägen byggdes var detta huvudvägen till Stockholm.