({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Therese Elgquist

Spännande lokalhistoria längs Gotaleden
Lerum-Stenkullen

Lär dig mer om fem utvalda platsers historia

Vandra och stanna upp i en svunnen tid för att lära mer om byggnaderna, arkitekturen, samhällsutveckling och viktiga eldsjälar kring fem spännande platser längs Gotaleden. I vår app Lerum Live kan du också ta del av äventyret digitalt och lyssna till de spännande berättelserna!

 

Aspenäs herrgård

Aspenäs herrgård anlades under 1500-talets andra hälft av Brynte Birgersson Lillie. Han hade utfört stora tjänster för bland annat Gustav Vasa och i gengäld fått den mark vid Aspenäs som kronan tidigare tagit i beslag från katolska kyrkan. Ett övergivet munkkloster lär ha legat på den plats där senare herrgården uppfördes. Aspenäs var i familjen Lillies ägo till år 1730 och under deras tid på Aspenäs hörde större delen av Lerums socken till egendomen.

Läs hela historian

 

Fotograf: Lisa Göthberg

 

Aludden

Aludden uppfördes omkring 1870 som sommarbostad av E. F. Kullman. Byggnaden bär tydliga influenser av den s k Schweizerstilen med karakteristiska långt utkragade tak och rikligt med snickarglädje. I början av 1900-talet såldes Aludden till Edward Olsson, som ofta sågs i hög fart färdas med häst och vagn mellan järnvägsstationen och sommarbostaden.

Edward Olssons barn donerade Aludden till Lerums kommun i början av 1940-talet med texten ”i tacksamt minne av våra föräldrar och i bästa erinran om den långa tid vår familj varje sommar fann vederkvickelse i Lerums fagra bygd”.

Läs hela historian

 

Fotograf: Lisa Göthberg

 

Brobacken

I ”Torpet Brobacken” på dagens Brobacken 13 bodde smeden Jan Karlsson. Han etablerade en smedja tvärs över gatan i ett hus som revs så sent som 1992. Då järnvägen genom Lerum stod klar under 1850-talet saknades till en början en station här.

Bönderna i Lerum ville att den skulle placeras i kyrkans närhet men trots påtryckningar fattades beslut att expropriera ett trähus vid Brobacken för godshantering. År 1864 byggdes ett stationshus på parkeringen intill dagens järnvägsstation med tillhörande postkontor samt telefonväxel. Undan för undan etablerades därefter flertalet verksamheter runt Brobacken och ett stationssamhälle började sakta växa fram.

Läs hela historian

 

Fotograf: Lisa GöthbergLerums gamla by

Holma bro byggdes 1877 och bekostades av ägaren till Kastenhof, Christoffer Carlander. Han lät även uppföra dagens byggnad på Kastenhof i början av 1890-talet. Carlander var en mycket inflytelserik göteborgare. Tillsammans med sin son Axel Carlander donerade han motsvarande 55 miljoner kronor i dagens penningvärde för uppförandet av Carlanderska sjukhuset i Göteborg.

Tillsammans var de även med och grundade den välkända kullagerfabriken SKF år 1907. Inte långt från Holma bro ligger Lerums kyrka, som tillsammans med ett antal gårdar, gästgiveri och tingshus förr i tiden bildade Lerums gamla by.

Läs hela historian

 

Fotograf: Lisa Göthberg

 

Hedefors bruk

Forsen nedanför Hede säteri var genom sin vattenkraft gynnsam för uppförandet av industrier. Handelsmannen Fredric Hummel hade köpt gården Gamlebo Kullen omkring 1785 för att bedriva jordbruk. Vattenfallet i Säveån inte långt från hemmet nära Hedefors fick honom dock snart på andra tankar.

År 1795 startade han Sveriges första bomullsspinneri, vilket snart blev vida berömt. Verksamheten blomstrade och nådde sin pik 1834 för att året därpå börja tappa i omsättning. Konkurrens från andra spinnerier i kombination med svåra transporter var två anledningar till detta och när spinneriets huvudbyggnad brann ner 1846 gick en epok i graven.

Läs hela historian

 

Fotograf: Lisa Göthberg

 

Texterna är utdrag från David Rixccius bok; Lerumsarvet. 

 

Kontaktinformation

Lerums kommun, Västkuststiftelsen, David Rixccius


Telefon: +46 302521000


E-post: turist@lerum.se