({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Illustration av Hedeforsbruk

Fotograf: Lisa Göthberg

Historisk vandring längs Gotaleden Hedefors bruk

Hedefors bruk. Forsen nedanför Hede säteri var genom sin vattenkraft gynnsam för uppförandet av industrier. Handelsmannen Fredric Hummel hade köpt gården Gamlebo Kullen omkring 1785 för att bedriva jordbruk.

Vattenfallet i Säveån inte långt från hemmet nära Hedefors fick honom dock snart på andra tankar. År 1795 startade han Sveriges första bomullsspinneri, vilket snart blev vida berömt. Verksamheten blomstrade och nådde sin pik 1834 för att året därpå börja tappa i omsättning.

Konkurrens från andra spinnerier i kombination med svåra transporter var två anledningar till detta och när spinneriets huvudbyggnad brann ner 1846 gick en epok i graven. Hedefors fabriker började byggas 1876 på initiativ av P A Åkerlund.

Här fanns sedan tidigare kvarnar, såg och benstamp, där djurben krossades till benmjöl för att användas som gödningsmedel. År 1883 grundades Hedefors väveri och 1903 tillkom ett spinneri. Mest känt blev Hedefors för sitt cheviottyg. Detta var ett slitstarkt ylletyg ursprungligen tillverkat av ull från skotska cheviotfår.

År 1902 byggdes nästan sex identiska bostadshus för arbetarna på fabriken varav flera finns kvar än idag även om de genomgått hårda renoveringar. Hedefors väveri bytte 1939 namn till Druvefors väveri efter att båda dessa företag gått samman.

En framgångsrik period följde under 1940-talet, vilket bland annat resulterade i uppförandet av ett kraftverk. Detta förändrade den ursprungliga forsen för all framtid. Strax därefter började fabriken få problem med vikande antal beställningar och hösten 1959 var det inte längre lönsamt att driva verksamheten vidare.

Göteborgsföretaget Elga etablerade sig här 1960 men kunde långt ifrån fylla tomrummet efter väveriet. Runt 1980 antogs en ny plan gällande ombyggnad av Hedefors. För att på bästa sätt bevara arbetarbostädernas kulturhistoriska värde samt kringliggande miljö påpekade länsmuseet och byggnadsantikvarier vikten av att varsamt restaurera dessa fastigheter.

Experternas uttalanden nådde inte fram och de gamla byggnaderna genomgick hårda moderniserande renoveringar. Hedefors var strax före dessa renoveringar snubblande nära att bli kulturminnesförklarat.