({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Illustration av Holma Bro

Fotograf: Lisa Göthberg

Lerums gamla by

Holma bro byggdes 1877 och bekostades av ägaren till Kastenhof, Christoffer Carlander. Han lät även uppföra dagens byggnad på Kastenhof i början av 1890-talet. Carlander var en mycket inflytelserik göteborgare.

Tillsammans med sin son Axel Carlander donerade han motsvarande 55 miljoner kronor i dagens penningvärde för uppförandet av Carlanderska sjukhuset i Göteborg. Tillsammans var de även med och grundade den välkända kullagerfabriken SKF år 1907. Inte långt från Holma bro ligger Lerums kyrka, som tillsammans med ett antal gårdar, gästgiveri och tingshus förr i tiden bildade Lerums gamla by.

Vid laga skifte 1828-1830 fick flera av dessa gårdar utflyttningsskyldighet ut ur byn. Detta berodde dels på att de låg för tätt inpå varandra dels på att man ville att deras placering skulle ligga i anknytning till den mark varje gård tilldelats vid skiftet. Ett antal år efter att järnvägen byggdes under 1850-talet förlorade Lerums by successivt sin betydelse då fokus allt mer riktades på det nya stationssamhället, som växte fram i Brobacken med omnejd.

Byggnaden med det före detta gästgiveriet, som idag återfinns på Alingsåsvägen 20 snett nedanför kyrkan, fick omkring 1900 namnet Esstorp.