({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av
Gotaleden

Fotograf: Jonas Ingman

Naturreservat

Det finns flera fantastiska naturreservat i Lerums kommun. Alla med sina egna unika platser och olika karaktärer. Alla väl värda ett besök. Här nedan berättar vi varför och visar var de finns

Naturreservat

Nääs ekhagar

Naturreservatet Nääs ekhagar strax öster om Floda ligger vackert omgivet av sjön Sävelången. Området ingår i en större lövskogstrakt runt sjön Mjörn som bedöms tillhöra de värdefullaste i Sverige. Den speciella faunan som är bunden till de gamla, grova ekarna i området har visat sig vara unik i ett europeiskt sammanhang.

 

Rammdalen

Naturreservatet Rammdalen, en halvmil norr om Sjövik, utgör en del av kärnan i Risveden, ett stort och förhållandevis opåverkat barrskogslandskap. Området präglas av en markant sprickdal som bildar Rammdalen och Rammsjön.

 

Trehörningen

Trehörningens naturreservat strax väster om Rammdalen, är ett av Risvedens bäst bevarande vildmarksområden. Reservatet är ett stort orört barrskogs- och sjölandskap.

 

Säveåns dalgång

Naturreservatet Säveåns dalgång, mellan Floda och Stenkullen är lika omtalad för sin fina natur. Detsamma gäller det senaste naturreservat i kommunen, Säveån Hedefors. En vandring genom Säveåns två naturreservat under våren är en färd genom ett hav av vitsippor och blåsippor i lövsalar där grönsångarens drill är solostämman i en mångröstad fågelkör. Ån är också berömd för sitt öringfiske och kan nås med lokaltåg.

 

Hulan

Reservatet Hulan är beläget crika 2,5 kilometer sydväst om Lerums centrum, vid sjön Aspens sydöstra strand. Sluttningarna ner mot Aspen med påkostade villor och lantegendomar med tillhörande trädgårdar och växthus besitter stora kulturhistoriska värden.

 

Lerådalens naturreservat

Lerådalens naturreservat är det första kommunala naturreservatet, det är en del av Leråns dalgång. Området ligger i det öppna odlingslandskapet mellan Lerums och Stenkullens tätorter. Dalgången längs Lerån är ett karakteristiskt ravinlandskap som utmärks av åns slingrande lopp och betade ravinslänter. 

Lerådalens naturreservat