({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Bredmossen
Hensbacka Munkedal

Vandra i naturreservat

Inom kommunen finns två naturreservat med samma namn, Bredmossen på Kynnefjäll och Bredmossen vid Hensbacka och vidare upp på Herrestadsfjället i gränslandet mellan Munkedal och Uddevalla.

Hensbacka
Bredmossen på gränsen mellan Uddevalla och Munkedal är en flikig och mångformig myr som domineras av en stor excentrisk mosse. Det vill säga mossens högsta punkt är förskjuten från mossens centrum till en mer perifer del av mossen. Jämför centrisk som är mittpå. 

På mossen kan man se stora lösbottenhöljor, några små gölar och flera mindre dråg som korsar mossen. På mossen växer kallgräs, dystarr, myrsälting, vitag, brunag och samtliga sileshårsarter. I kanten av myren finns randtallskog och den för myren typiska laggen. Det vill säga kärr som får sitt vatten både från omgivande fastmark och från nederbörd.

Fågellivet är rikt och på mossen häckar regelbundet ljungpipare. Ängspiplärka, orre och ormvråk hör också till områdets fauna.

Kontaktinformation

Länsstyrelsen


Telefon: +46


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida