({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
Gå till innehåll Tillbaka till början
  • Fotograf: Lars-Åke Winblad

Torreby Slottsmiljö
Munkedal

Torreby Slottsmiljö

Torreby slott uppfördes 1887 av godsherren och grosshandlaren Nils Georg Sörensen. Det byggdes som ett sommarpalats, av rött tegel i romantisk nygotisk stil, efter ritningar av arkitekten Adolf Emil Melander. Slottet och parken utformades efter engelska ideal.Hus byggdes upp där gårdens arbetare med familjer fick bo,nya ekonomibyggnader, en ladugård, en ångbåtsbrygga anlades vid Gullmarsfjorden samt en sjöbod och ett varmbadhus.

 De speciella ”Torrebyhusen” har en karaktäristisk färgsättning i gulockra och falurött. Några hus är byggda i ren fornnordisk stil med utkragad övervåning och hade tidigare även drakornamentik på gavelspetsarna. På ägorna planterades ca 2500 fruktträd, som senare fick ge vika för golfbanan. Torreby drevs som ett mönsterjordbruk i stor skala.Familjen Sörensen tillbringade sina somrar på Torreby slott.. Sörensen dog på Torreby 1917. Idag fungerar Torreby slott som restaurang och klubbstuga för Torreby golfklubb. År 1317 är första gången Torreby omnämns i en skriftligt. Kung Håkan Magnusson skänkte mark i Torreby, tillsammans med ett antal andra bohulänska gårdar, till S:t Michaelskapellet i Tönsberg. Gården kom i adlig ägo i början av 1600-talet, från Maaneskiöld över till släkten Bagge. Under 1600-talet övertogs godset av Rutger von Ascheberg. Den gamla herrgården tillbyggdes 1740 är numera privatbostad.

Lyssna på en berättelse

Kontaktinformation

Munkedal

45580 Munkedal


Telefon: +46 524 18100


E-post: munkedal@munkedal.se