({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Magnus Lindskog

Strömmarna naturreservat
Munkedal

Vandra och paddla i Strömmarna

Naturreservatet Strömmarna utgörs av en canyon-liknande dalgång kring Munkedalsälven. Här kan du vandra bland jättegrytor, genom lövskogar och barrskogsklädda branter eller glida fram i kanot och bara njuta av stillheten.

Stora delar av området är starkt kuperat och bergssidorna är bitvis mycket branta. Vertikala stup och överhäng ger dalgången en dramatisk inramning. Mindre grönstensinslag och inslag av skalgrus ger i vissa delar en intressant flora. Munkedalsälven har under tidigare sekler varit en viktig flottningsled där timmer flottades från trakterna av Viksjön via Kaserna ner till Munkedals bruk. Numera utnyttjas området som kanotled och vandringsled.

Bohusleden etapp 15 går igenom naturreservatet.

Strömmarnas naturreservat
Flottarleden

Kontaktinformation

Munkedals Turistinformation


Telefon: +46


E-post: turistinfo@munkedal.se