({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: JanOlof Karlsson

Kviströms naturreservat med Brudslöjan
Munkedal

Tätortsnära vandring i naturreservat

Kviströms naturreservat ligger på östra sidan av Örekilsälvens dalgång intill Munkedals samhälle och består av Klevabergets rasbrant mot väster. Från de högsta partierna erbjuds en storslagen utsikt över dalgången. Bergets högsta punkt når 104 meter över havet. Klevabäcken störtar sig nedför bergsbranten i ett vackert vattenfall.

Tätortsnära vandring i Kviströms naturreservat på östra sidan av Örekilsälvens dalgång intill Munkedals samhälle. Från de högsta partierna erbjuds en storslagen utsikt över dalgången. Klevabäcken störtar nedför bergsbranten i ett vackert vattenfall – Brudslöjan.

 Berggrunden består av gnejs med inslag av kalkhaltig dioritskiffer som tillsammans med ett gynnsamt lokalklimat är viktiga förutsättningar för en rik och exklusiv flora.

Sluttningarna består av lövskog med framför allt alm, ask, lind, lönn, ek och hassel.
Örtfloran är yppig med bl.a. kärrfibbla, springkorn, hässleklocka, liten nunneört och kransrams.
En botanisk raritet i länet är murrutan som växer på klipphyllor. Vandra i området.
Det gamla tingshuset gränsar till bäckravinen och är en lämplig utgångspunkt.


 

 

Kontaktinformation


Telefon: +46


Hemsida: Till hemsida