({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Nils Åke Johansson

Gamla Bruket
Munkedal

Gamla Bruket

Bruket i Munkedal har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Redan på 1500-talet fanns det här kvarnar och sågar längs med älven. Kvarnarna som uppförts på 1700-talet ersattes 1805 av nya sågar och kvarnar. Vid denna tid uppfördes den så kallade sågarbostaden som fortfarande finns kvar. Med sitt höga branta tak ger sågarbostaden ett ålderdomligt intryck även om huset i övrigt genomgått en del förändringar. Nedanför ligger ett gammalt välbevarat hus på dubbel bredd med fasad av faluröd locklist. Huset är den föredetta spiksmedjan som uppfördes på 1820–talet. Här tillverkade man främst spik och olika föremål av svartsmide. Under samma period som smedjan uppfördes fanns även vadmalsstamp, färgeri och brännvinsbränneri på bruksområdet. Färgeriet skulle senare tillverka kant- och skoband. Bränneriet avskaffades senare och blev sädes-magasin och smedjan omvandlades senare till gjuteri. Strax intill spiksmedjan ligger före detta grindstugan, tidigare belägen vid ingången till bruket men i senare tid flyttad till nuvarande plats. På 1860-talet avtog lönsamheten med att bedriva järnindustri i Munkedal. Nya och effektivare framställningsmetoder på andra orter gjorde att verksamheten upphörde. Munkedals pappersbruk startade 1871. Gator som som berättar om gamla brukets storhetstid är Gjuteribacken, Färgarevägen och Smedjevägen.

Lyssna till en berättare om Gamla Bruket.

Kontaktinformation

Gamla Bruket

45580 Munkedal


Telefon: +46 73980 32 98


E-post: Skicka E-post

Hemsida: Till hemsida