Gå till innehåll
({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av
  • Fotograf: Charlotte Ohlson

Vandringsleder

Vandring

Bohusleden
Bohusleden sträcker sig från Hallandsgränsen till Strömstad. På en sträcka av 70 km passerar den Munkedals kommun i nord-sydlig riktning genom historiskt spännande, tidigare gränstrakter mellan Sverige och Norge. Den passerar åtta vindskydd och två övernattningsstugor, vatten, ren vildmark och kulturbygder. Ytterligare stugor finns att hyra i anslutning till leden.

Bottneberget
På Bottneberget i Bärfendal går två leder med gemensam början och slut. Den ena, orange slinga, är 3 km lång, den andra, orange/blå, är 4 km. Lederna börjar och slutar vid Bärfendals Hembygdsgård.

Flaggberget
Flaggberget på Torreby, där finns en led som är 2,5 kilometer lång och ligger alldeles norr om och i anslutning till golfbanan. Leden börjar vid golfbanans parkering, går österut och svänger upp norrut i skogen i höjd med corp de logi. Den slutar vid parkeringen.

Hedums vatten
Hedums vatten i Bottna, en 2,3 km lång slinga.

Hällebo
På östra sidan av Södra Bullarsjön är en skogsstig väl utmärkt c:a 300 meter lång. Höjden ligger på 135 meter över havet och sjön på 44 meter. På toppen finns bänk och bord.
Parkering finns som är väl skyltad.

Kasebo Kynnefjäll
Flertal leder utgår från Kasebo på Kynnefjäll. Informationstavla på plats. Några leder ansluter till Bohusleden.

Kuststigen
Vid Örekilsälvens utlopp i Saltkällefjorden ligger stigen som är cirka 4,5 km lång. Utgångspunkt och parkering är vid Saltkällan och stigen går runt Rödberget och utefter älven. Stigen är barnvagns- och rullstolsvänlig.

Kvarnleden
På östra delen av Kynnefjäll ligger Kvarnleden 2,5 km lång. Leden går till större delen på skogsstig, som är relativt brant, längs bäcken från Stamsjön och delvis på vägen mot Västra Fjället. Leden börjar och slutar på samma ställe.

Kynnefjälls Natur
Anläggningen Kynnefjälls Natur erbjuder möjligheten att vandra på Kynnefjäll.
Det finns tre leder med olika distanser som utgår från anläggningen.
En av lederna ansluter till Bohusleden.

Maltes stig
Vid Örekilsälvens utlopp i Saltkällefjorden ligger stigen som är cirka 4,5 km lång. Utgångspunkt och parkering är vid Saltkällan och stigen går runt Rödberget och utefter älven. Stigen är barnvagns- och rullstolsvänlig.

Näsesjön
Leden, som ligger i Valbo Ryr, går runt Näsesjön, är flack, ca 1,6 km lång och går i huvudsak på skogsbilväg med några hundra meter på ett hygge. Leden går förbi resterna av soldattorpet 249 Näset.

Sunserödsberget
Utmed Bohusleden, mellan Harska och Svarteborg vid Kärnsjöns västra sida, finns denna avstickare till utsiktspunkten på Sunserödsberget. En skogsstig på 500 meter med några meters brantare berghäll på slutet. Med en liten avstickare söder ut från stigen kommer man fram till en torplämning, Hällan, Stubberöd. Där kan man fortfarande finna kulturväxter från den tid torpet var bebott.

Toppberget (Hotellberget)
I Dingle med utsikt över Dingleslätten ligger Toppberget (Hotellberget). Leden är relativt lätt att gå, 450 meter lång och en stigning på ca 40 meter från utgångspunkten vid vägen. Höjden ligger på 117 meter över havet.

Trebeneberget
Leden över Trebeneberget vid Torreby är 7 km lång, börjar vid golfbanans parkering och går västerut mot Färlevsfjorden.

Viksjöleden
Viksjöleden går från Hattefjäll bro till Valbo Ryrs kyrka. Sträckan är ca 4,3 km lång och går genom ett mycket varierat landskap. Leden är något ”krävande” då den går både längs sjökanten och upp på höga höjder. Stövlar eller vandringskängor är att rekommendera speciellt vid hög vattennivå i Viksjön.