({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: JanOlof Karlsson

Vandringsleder

Vandring

Bohusleden
Bohusleden sträcker sig från Hallandsgränsen till Strömstad. På en sträcka av 70 km passerar den Munkedals kommun i nord-sydlig riktning genom historiskt spännande, tidigare gränstrakter mellan Sverige och Norge. Den passerar åtta vindskydd och två övernattningsstugor, vatten, ren vildmark och kulturbygder. Ytterligare stugor finns att hyra i anslutning till leden.

Bottnaberget
En lättare vandringsled på cirka 4 kilometer som går runt Bottnaberget. Två leder går parallellt med gemensam start och delar sig där klättringen mot toppen börjar. Där startar den blå-röda markeringen för toppturen.

Leden passerar gamla torp och torpgrunder och du får veta mer om exempelvis skolan, posten och prästgården. Toppen av Bottnaberget är Bärfendals högsta punkt, 156 meter över havet. På berget är fin utsikt över Bärfendal och ut till havet. Tar du toppturen hittar du också en liten grotta.

Vandringsleden är markerad med orange färgmarkering. Den börjar och slutar vid hembygdsgården. Observera att stigen är brant. På toppturen finns inslag av klättring och den går nära bergets kant. Leden är cirka 3 kilometer lång. Du rekommenderas att gå vänstervarv (medsols – följ vägen förbi gamla affären).

Flaggberget
Flaggberget på Torreby, där finns en led som är 2,5 kilometer lång och ligger alldeles norr om och i anslutning till golfbanan. Leden börjar vid golfbanans parkering, går österut och svänger upp norrut i skogen i höjd med corp de logi. Den slutar vid parkeringen.

Hedums vatten
Två vandringsleder går runt sjön Hedums vatten. Vandringslederna börjar och slutar vid parkeringen in mot sjön cirka 4,5 kilometer från hembygdsgården. Kör väg 174 mot Dingle, ta av mot Täcklebo och följ vägen cirka 3 kilometer.

Den orangemärkta leden tar en kortare väg runt sjön. Märkningen börjar vid parkeringen och är cirka 2,5 kilometer.

Den blå-vitmarkerade leden tar en längre väg runt sjön. Den är cirka 3,5 kilometer. Lederna har gemensam start och slut. Den blå-vita märkningen börjar vid sjön. (Följ orange märkning till sjön).

Vid sjön finns en iordningsställd grillplats.

Utmed leden finns flera gamla torpgrunder. Dessutom berättas historien om ålkistor, torrläggning av dammossen och torvbrytning.

Hällebo
På östra sidan av Södra Bullarsjön är en skogsstig väl utmärkt c:a 300 meter lång. Höjden ligger på 135 meter över havet och sjön på 44 meter. På toppen finns bänk och bord.
Parkering finns som är väl skyltad.

Kasebo Kynnefjäll
Flertal leder utgår från Kasebo på Kynnefjäll. Informationstavla på plats. Några leder ansluter till Bohusleden.

Kuststigen
Vid Örekilsälvens utlopp i Saltkällefjorden ligger stigen som är cirka 4,5 km lång. Utgångspunkt och parkering är vid Saltkällan och stigen går runt Rödberget och utefter älven. Stigen är barnvagns- och rullstolsvänlig.

Kvarnleden
På östra delen av Kynnefjäll ligger Kvarnleden 2,5 km lång. Leden går till större delen på skogsstig, som är relativt brant, längs bäcken från Stamsjön och delvis på vägen mot Västra Fjället. Leden börjar och slutar på samma ställe.

Kynnefjälls Natur
Anläggningen Kynnefjälls Natur erbjuder möjligheten att vandra på Kynnefjäll.
Det finns tre leder med olika distanser som utgår från anläggningen.
En av lederna ansluter till Bohusleden.

Maltes stig
Vid Örekilsälvens utlopp i Saltkällefjorden ligger stigen som är cirka 4,5 km lång. Utgångspunkt och parkering är vid Saltkällan och stigen går runt Rödberget och utefter älven. Stigen är barnvagns- och rullstolsvänlig.

Näsesjön
Leden, som ligger i Valbo Ryr, går runt Näsesjön, är flack, ca 1,6 km lång och går i huvudsak på skogsbilväg med några hundra meter på ett hygge. Leden går förbi resterna av soldattorpet 249 Näset.

Sunserödsberget
Utmed Bohusleden, mellan Harska och Svarteborg vid Kärnsjöns västra sida, finns denna avstickare till utsiktspunkten på Sunserödsberget. En skogsstig på 500 meter med några meters brantare berghäll på slutet. Med en liten avstickare söder ut från stigen kommer man fram till en torplämning, Hällan, Stubberöd. Där kan man fortfarande finna kulturväxter från den tid torpet var bebott.

Toppberget (Hotellberget)
I Dingle med utsikt över Dingleslätten ligger Toppberget (Hotellberget). Leden är relativt lätt att gå, 450 meter lång och en stigning på ca 40 meter från utgångspunkten vid vägen. Höjden ligger på 117 meter över havet.

Trebeneberget
Leden över Trebeneberget vid Torreby är 7 km lång, börjar vid golfbanans parkering och går västerut mot Färlevsfjorden.

Tyberget
Vandringsleden är markerad med orange färgmarkering och går upp på Tyberget och tillbaka. Den börjar och slutar vid Åseby, på gångavstånd från hembygdsgården. Följ väg 174 mot Dingle cirka 1,8 kilometer från hembygdsgården. Det finns plats för ett par bilar precis intill uppfartsvägen vid Åseby.
Leden är cirka 1,5 kilometer fram och tillbaka.

Tyberget är en av Bärfendals många toppar med fantastisk utsikt. Uppe på berget ser du ut över Bärfendal österifrån. På turen kan du också läsa historien om Sketekleven och tjuvgömman.

Viksjöleden
Viksjöleden går från Hattefjäll bro till Valbo Ryrs kyrka. Sträckan är ca 4,3 km lång och går genom ett mycket varierat landskap. Leden är något ”krävande” då den går både längs sjökanten och upp på höga höjder. Stövlar eller vandringskängor är att rekommendera speciellt vid hög vattennivå i Viksjön.