({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}

Vi använder Cookies, stäng meddelandet för att godkänna. Visa mer information

{{settingsInstance.Localization.Data.Cookies.Title}}

En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: Jan-Olof Karlsson

  • Fotograf: Jan-Olof Karlsson

  • Fotograf: Lars-Åke Winblad, Munkedal

  • Fotograf: Charlotte Ohlson

  • Fotograf: Charlotte Ohlson

  • Fotograf: JanOlof Karlsson

Att vandra Bohusleden
Munkedals kommun

Sammanställning Etapp 15 - 20

Bohusleden består av 27 etapper som bjuder på totalt 34 mil av naturskön och omväxlande vandring. Den sträcker sig från Lindome i söder till Strömstad i norr. Etapperna 15 - 20 sträcker sig genom dramatiskt landskap i Munkedals kommun.

Etapp 15 Metsjö - Kaserna     17, 5 kilometer/medelsvår
Det finns vildmark. Och det finns marker där det har gått vilt till. Den femtonde etappen av Bohusleden går i ett område med en blodig historia av krig och oroligheter.

Sjön Övre Trästickeln med omgivningar var gränslandet i stridigheterna mellan Sverige och Norge ända in på 1700-talet. Den sista sammandrabbningen var Tyttebärskriget 1788-89.

I dag möter du en annan dramatik - naturen. Den är bitvis ganska krävande och kuperad att vandra, men omgivningarna är mycket varierande och vackra.

Etapp 16 Kaserna - Harska     11,5 kilometer/medelsvår    
Vatten spelar stor roll längs denna etapp. På stigar och småvägar följer du Munkedalsälven och Örekilsälven. Här finns ett antal dammar, byggda för att försörja Munkedals pappersbruk med vatten och som bävern stortrivs i. Har du tur får du se hur bävrarna bygger fördämningar med trädgrenar, pinnar och slam. De är gnagare som främst livnär sig på kvistar och vattenväxter, aldrig hela träd.

Örekilsälven är Bohusläns näst största vattendrag och ett av Sydsveriges bästa fiskevatten. För fiske krävs fiskekort. Efter älven trivs kungsfiskare, strömstare och forsärla. De två sistnämnda för alla insekter. 

Etapp 17 Harska - Svarteborg     11, 5 kilometer/medelsvår
Etappstarten är Harska, som ligger vid det geologiska naturreservatet med samma namn. Ett kort stycke norrut finns en fin källa i sluttningen ned mot Kärnsjön och ett vindskydd vid den vackra Harskabukten.

Huvuddelen av sträckan följer mindre körvägar. Etappen är därför jämförelsevis mycket lättvandrad. Kanske ger det dig en större möjlighet att koppla av, hitta och ta till dig de natur- och kulturvärden som du omger dig av och passerar.

Mindre tydliga är stensättningar och gravfält från forna dagar och påtagliga är idylliskt belägna och högst levande lantgårdarna.

Etapp 18 Svarteborg - Lunden     11 kilometer/lätt     
Innan du startar din vandring utefter denna etapp, vill vi informera dig om att etappen är den första som tar dig in i Bohusläns största sammanhängande vildmarksområde. Efter långa sträckor finns det ingen bebyggelse och det är få korsande allmänna vägar.

Ska du vandra flera etapper i sträck eller fortsätta hela sträckan till Strömstad, måste du räkna med att övernatta i vindskydd eller stuga och bära din packning under flera dagar. Kollektivtrafik, där den förekommer, är mycket gles, särskilt under lördagar, och söndagar och skollov.

Räkna dessutom med att du inte kan komplettera din proviant i närheten av leden. För din egen säkerhet måste du ha laddat alla batterier, även mobilens. I beskrivande text över kommande etapper ger vi dig några tips om möjligheter att proviantera och kollektivtrafik. Ska du inte vandra hela sträckan till Strömstad bör du kommer överens med ”någon” om att lämna och hämta upp dig vid lämpliga ställe efter leden eller i dess närhet.

Etappen 18 präglas absolut inte av vandring i vildmark. Leden följer under cirka 1 mil en gemytlig landsväg genom jordbrukslandskap och skogsbygd.

Mot etappens slut passerar du Bredmossen, det största myrområdet i Bohuslän. Den öppna ytan känns nästan som om man plötsligt befinner sig på myrar i norra Sverige. Vanligtvis är det fågelliv och rörelse över hela mossen. Håll ögonen extra öppna efter orre och ljungpipare.

Etapp 19 Lunden - Vaktarekullen     15 kilometer/lätt 
Bered dig på en naturupplevelse utöver det vanliga! Den här spännande etappen leder till själva hjärtat av det vilda Kynnefjäll – och upp till dess högsta punkt, Vaktarekullen.

Längs vägen får du njuta av blåbärsgranskog, ljungmarker, forsande bäckar och vattenfall. Du kan känna doften av pors vid en öppen hjortronmyr. Under blomningssäsong kan du se den nordliga vita näckrosen blomma i mörka och trolska skogstjärnar. Och under vår- och sommartider lyssna på storlommens ödsliga rop framåt skymningen.

Din vandring följs säkert av vaksamma djur som rådjur, älg, bäver, lo och kanske en och annan varg. Har du tur får kan du se någon av dem. Annars får du nöja dig med att de är så vilda att de inte vill vara i din närhet. 

Etapp 20 Vaktarekullen - Flötemarksön     12,5 kilometer/medelsvår
Tidigare Vaktarekullen-Holmen

Det är kanske här vid Vaktarekullen, mitt i vildmarken som du ska ta en dags paus från vandringen efter leden. Stanna till och verkligen uppleva att det inte är målet som är viktigast utan ”resan fram”. Två bra övernattningsmöjligheter finns; raststugan vid Vaktarekullen och vindskyddet vid Stora Holmevattnets södra strand. Med lätt dagsturspackning kan du ägna dagen åt att vandra runt i det naturreservat du befinner dig i – Kynnefjälls.

Etappen startar mitt i hjärtat av Kynnefjäll och du kan se fram emot en äkta och något annorlunda vildmarksvandring. Studerar du naturen extra noga, kommer du att upptäcka växtarter som hör hemma i norra Sverige, bl.a. dvärgbjörk, norrlandslav och lämmelmossa. I samma område växer bl.a. lind, hassel, blåsippa och nattviol, växtarter som är typiska för södra Sverige. Du vandrar i en del av Sverige där natur från norr och söder möts och förenas.

Stöter du på en mindre körväg i denna vildmark, tänk då och kanske förvånas över att det är ca 30 minuters bilfärd till Bohusläns klippor och skär. Så nära och så olika!

Målet för etappen är flyttad och kallas Flötemarksön (tidigare Holmen). Ändringen innebär att etappen är ca 12,5 km. Etappmålet angränsar till allmän väg, vilket innebär bra möjlighet för avlämning eller upphämtning. Dessutom finns det ett fåtal parkeringsplatser vid bron cirka 300 meter öster om etappmålet.

 

 

Kontaktinformation

Bohusleden


Telefon: +46


Hemsida: bohusleden.se/