({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Lars-Åke Winblad, Munkedal

Munkedals Jernväg
Munkedal

Bruksbana

Museiföreningen Munkedals Jernväg bildades 1983 och erbjuder idag en tågresa på smalspårig järnväg på sträckan Munkedals nedre-Åtorp-Munkedals hamn.

Historia
I början av 1870-talet öppnades ett bruk för tillverkning av pappersmassa i Munkedal. För att lösa transportproblemen byggde man en hamn vid Saltkällefjorden och från den och upp till bruket anlades 1895 en 5,6 kilometer lång järnväg, Munkedals Jernväg (MJ). Banan blev smalspårig med 600 mm spårvidd och användes inte bara för godstransporter utan även persontrafik. Från början hade man bara ett ånglok och en personvagn - förutom godsvagnar - men efter hand utökades lok- och vagnparken. Banan drevs som en avdelning inom Munkedals AB och man hade även en ångbåt som trafikerade Göteborg.

Breddning
Efter att Bohusbanan nått Munkedal 1903 kunde transporter ske även den vägen. Eftersom MJ var smalspårig och Bohusbanan normalspårig fick omlastning ske vid Munkedals nedre som var smalspårets station ett stenkast öster om Bohusbanans station. Stationen vid bruket kallades följaktligen Munkedals övre.

Omlastningen var dock inte bara tidsödande utan krävde också mycket personal - ett dussin man var sysselsatta med bara detta. Man beslöt därför att bredda smalspåret till normalspår, ett arbete som påbörjades 1952 och avslutades 1955. Ett V3 disellok tog över som dragkraft i godstågen istället för ångloken och den kvarvarande persontrafiken sköttes med en Hilding Carlsson rälsbuss fram till nedläggningen 1965. Samma år tog SJ över godstrafiken på banan.

Nedläggning och återuppståndelse
Sträckan från Bohusbanans station till bruket trafikeras fortfarande som industrispår, medan delen till Munkedals hamn lades ned i mitten av 1970-talet. 1983 bildades museiföreningen Munkedals Jernväg som startade arbetet med att lägga in en tredje räl i spåret till hamnen (och på så vis åter få 600 mm på sträckan) och 1985 kunde man börja köra museitåg. Under lång tid utgick tågen från Åtorp, en knapp kilometer från Munkedals nedre, men 2005 kunde man öppna även denna del för museitrafik. Numera är hela sträckan Munkedals nedre-Åtorp-Munkedals hamn smalspårig och cirkeln har på så vis slutits.

Kontaktinformation

Museiföreningen Munkedals Jernväg

Östra Åtorpsvägen 18

455 31 Munkedal


Telefon: +46 70864 82 16


E-post: Skicka E-post

Hemsida: munkedalsjernvag.com/