({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

For the latest updates regarding the corona virus (COVID-19), read the information put together by The Public Health Agency of Sweden  

  • Fotograf: JanOlof Karlsson

Övriga naturreservat
Munkedal

Vandra i naturreservat

Inom kommunen finns totalt 11 naturreservat. Naturreservat är den mest använda skyddsformen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommunerna har den möjligheten.

Naturreservat kan bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för friluftslivet, skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 
Genom flera av naturreservaten kan man vandra på Bohusleden.

Gullmarn
Gunnarsbo
Malevattnet
Södra Harska
Vågsäter
Vågsäter bokskog

Kontaktinformation


Telefon: +46


E-post: Skicka E-post