({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: JanOlof Karlsson

Lökebergsristningen
Munkedal

Kultur från bronsåldern

Den monumentala hällristningen vid Lökeberg utanför Munkedal är en av Sveriges märkligaste och mest intressanta hällristningar. Den är också en av de största. Ett myller av bilder möter oss på ristningen. Många av motiven är ovanliga, till exempel det stora trädet och den stora mängden fotsulor. De flesta av figurerna är inhuggna under den yngre bronsåldern, alltså för cirka 3000 år sedan.

På plats finns ett flertal hällristningar, såsom cirka 150 skepp, människofigurer, fyrfotadjur, fotsulor, ett granliknande träd, ringkors, skålgropar samt ett flertal andra figurer vilka är inhuggna på en cirka 30 x 10 meter stor yta.

Hällristningar, vilka är vanligt förekommande i Bohuslän, är en fornlämningskategori som brukar kopplas till bronsåldern. Lökebergsristningen har daterats till den yngre bronsåldern, 3100-2700 år sedan.

Under våren 2011 genomfördes dokumentation av Lökebergsristningarna av den ideella föreningen Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns Hällristningar. 

Läs mer om Lökebergs Hällristningar

Kontaktinformation

Munkedals kommun

45580 Munkedal


Telefon: +46 524 18100


E-post: munkedal@munkedal.se

Hemsida: munkedal.se