({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Erland Pålsson

Flottarleden

Kanotled

Från platsen Kaserna vid sjön Vassbotten i Munkedals kommun kan man söka sig vackra vattenvägar, delvis i vildmark, långt upp i Dalsland.

Ett sjösystem sammansatt av Vassbottensjön, Munkedalsälven, Viksjön, Valboån, Ellenösjön, Östersjön, Bläcketjärn, Kuserudssjön, Rådanesjön och slutligen Långhalmen, bjuder tillsammans en vattenväg cirka 40 km lång. Naturen är mycket vacker och varierande. Kanotfärden går genom gammal bruksbygd, vänlig jordbruksbygd och kärv vildmark.

Vattenleden från Östersjön till Vassbotten har fram till 1965 använts som flottarled för timmer till papperstillvekningen vid bruket i Munkedal. Sjön Vassbotten var under denna tid virkesmagasin och var oftast helt täckt av stockar. Flera platser utmed stränderna påminner om den aktivitet som här en gång bedrivits, inte minst av de sänkstockar som här och var sticker upp ur vattnet.

För fiske i Viksjön, Munkedalsälven, Ellenösjön och Östersjön krävs fiskekort. 
Fiskekort köps enklast direkt på internet eller via SMS på www.ifiske.se

Kontaktinformation

Friluftsfrämjandet Munkedal


Telefon: +46


Hemsida: Till hemsida