({{search.Data.length}} resultat)
{{settings.Localization.Data.SearchResult.EmptySearchResultSuggestion}}
En del av

Fotograf: Margareta Anderberg

Hjärtstartare på skaftö - tips och råd

  • 08 nov, 2018
  • Margareta Anderberg

På www.skafto.nu under ”Service” har vi listat de hjärtstartare som finns på Skaftö. Om man klickar på markörerna får man mer info om adress och tillgänglighet. I samband med att Norra Skaftö Samhällsförening satte upp sin hjärtstartare på Lennart Martinssons sjöbod intill färjeläget på Östersidan i somras, höll Anders Block en kurs i Evensås skola hur hjärtstartaren fungerar och hjärt- lungräddning. Här följer bra information att ha med sig.

Länk till karta och info  Hjärtstartare på Skaftö >>

Länk till Hjärtstartarregistret>>

Länk till anmälan och info om SMS Livräddare>>

Skaftö Folkets Hus anordnar kurser i hjärt- och lungräddning och i hur hjärtstartare fungerar. Anmälan görs på e-mail: info@skaftofolketshus.se eller på lappen vid hjärtstartaren i Skaftö Folkets Hus

 

Anders Block som höll i kursen arbetar med "plåster och hjärtstartare” som han själv uttrycker det på Plusab Medical Solutions AB. Tillsammans med sin fru kommer han förresten efter att ha bott många år på andra håll i Sverige flytta tillbaks till Skaftö och Pinneberget innan jul. Anders har tidigare arbetat i Västerås, men har nu fått Bohuslän som sitt nya distrikt från 1 januari  2019.

Under kursen delade Anders Block med sig av tankar, tips och erfarenhet och några viktiga punkter som vi berättar om här.

Var med i Hjärtstartarregistret - även om bara begränsad tillgänglighet !

- Alla hjärtstartare ska vara registrerade i Hjärtstartarregistret där man skriver in adress,  öppettider mm. Man kan skriva in varierande öppettider, även säsongstillgänglighet. Man ska absolut finnas med i Hjärtstartarregistret, uppmanar Anders. Det är härifrån SOS Alarm hämtar information.

Bli SMS-livräddare - så här fungerar det

- Kan man hjärt- och lungräddning kan man anmäla sig till SMS-livräddare i Västra Götaland.

- Skulle det vara ett hjärtstopp t ex på badstranden på Östersidan (Rödbergsvik) och man ringer SOS Alarm så kommer ett SMS gå ut till personer anmälda som SMS-livräddare som befinner sig inom 500 meter. Man har en app i telefonen som tar emot meddelandet från SOS Alarm om man befinner sig inom denna radie. Då får personen ett SMS som säger ”Hej, det är ett hjärtstopp i din närhet, kan du delta?” Om man kan och svarar ja, får man nästa instruktion via SMS ”Bege dig till färjelägret Östersidan och hämta hjärtstartaren”. När man gjort det och skickat SMS ”Ja, klart” får man nästa instruktion. ”Bege dig till badstranden Rödbergsvik och hjälp till att rädda liv”. Detta kan hjälpa till att rädda liv i väntan på räddningstjänst och ambulanspersonal som kanske har 20 minuter eller mer att komma fram, berättar Anders om hur det fungerar.

Länk till anmälan och info om SMS Livräddare>>

Ring alltid SOS Alarm vid hjärtstopp och underlätta för räddningstjänsten

- Investera alltid tiden att ringa SOS Alarm, för de är mästare på att ta hand om olyckor, vi andra är bara lekmän som ska göra så gott vi kan. Vi ska inte bli sjukvårdspersonal eller ambulansförare (om du inte har utbildningen). Som lekmän ska och kan vi hjälpa och underlätta för räddningstjänsten genom att hålla andningsvägar rena, folk borta, passager fria och grindar/dörrar öppna så att räddningstjänsten kommer fram så snabbt och smidigt som möjligt. 

Ändrade rutiner för pulskontroll från 2005

En annan sak Anders Block tog upp var att det finns ett par ändrade rutiner som kan vara bra att känna till om man inte gått hjärt- lungräddning på länge. En sådan gäller pulskontrollen.

- Innan var rådet att göra en pulskontroll men numera avråder man från det för att det tar för lång tid. En ambulansförare eller sjukvårdsutbildare har lätt för att kolla puls, men för lekmän tar det i regel för lång tid. Istället är rådet att lyssna efter andning. Om personen inte andas eller har onormal, oregelbunden andning startar vi hjärt- lungräddning.

Ändrade rutiner för bröstkompression och inblåsning

- Förr i tiden gjorde man 15 bröstkompressioner följt av fem inblåsningar och det har man ändrat nu till 30 bröstkompressioner och två inblåsningar. Det är betydligt viktigare med bröstkompressionerna har man kommit fram till. Varför då? Jo, blodet behåller syret bättre än man trodde förr. Det är viktigare att ha cirkulation på blodet. Så fort man slutar att göra bröstkompressioner så stannar blodflödet och det står stilla i kroppen och trycket i blodådrorna sjunker. Därför är det viktigt att göra 30 stycken bröstkompressioner efter varandra, i snabb takt och i bra tempo. (Bee Gees "Staying Alive" är rätt tempo). Har man väldigt obehag för att göra inblåsningar, om t ex personen har kräkts mycket, är kraftigt nedblodad eller har ett mycket trasigt ansikte, dvs om man känner ett mycket stort obehag för att göra inblås är rådet att enbart göra bröstkompressioner.

Rekommenderar alla att ta en hjärt- lungräddningskurs

- Hjärtstartare är ju otroligt viktigt att de finns och att känna til var de finns, men grunden i allting är hjärt- och lungräddning. Så många som möjligt bör ta chansen att gå en hjärt- lungräddningsutbildning, så att man lär sig hur man gör och blir bättre på att behålla lugnet i en hemsk situation, tycker Anders Block.

- Hjärt- lungräddning håller igång kroppen mekaniskt, men det är hjärtstartaren som verkligen startar igång och avbryter flimret i hjärtat vid ett hjärtstopp och som återställer rytmen till det normala. Så bägge saker behövs.

- Ser ni hjärtstartare som inte fungerar, batteriet kan vara urladdat eller elektrodplattorna ha passerat bäst före datum,  se till att de byts ut och att maskinen uppdateras och håller sig fräsch.

 Vid anskaffning av hjärtstartare - servicen en viktig funktion 

- Bestämmer man sig för att skaffa en hjärtstartare, titta inte bara på hur den ser ut och vad den kostar, utan titta också på hur servicetillsynen ser ut. Dvs vem som sköter om batteribyte och byte av elektrodplattor och ser över hur maskinen funkar, råder Anders.

- De flesta maskiner på Skaftö är leverade av Plusab och de maskinerna har vi servicetillsyn på, så på dessa maskiner hjäler vi slutkunden att hålla koll på detta med regelbundna intervaller.

Hjärtstartare har självförklarande instruktioner, pratar med svensk röst

- Hjärtstartare har självförklarande instruktioner genom hela processen och de pratar med svensk röst. Inte alla har bilder och text, men den vanligaste modellen på Skaftö har det enligt Anders Block.